Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

38 zoekresultaten gevonden voor "bijen".
 vandaag: 22 jan 2019 Geen artikelen 
 gisteren: 21 jan 2019 Geen artikelen 
 laatste week: 15 jan 2019 - 21 2019 Geen artikelen 
 2 weken geleden: 08 jan 2019 - 15 2019 Geen artikelen 
 3 weken geleden: 01 jan 2019 - 08 2019 1 artikel 

Strengere gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen in België om bijen te beschermen (08:01)

Volgens de nieuwe gegevensvereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) No. 284/2013) moeten voor honingbijen naast acute-toxiciteitsstudies ook studies naar de chronische toxiciteit voor adulte bijen, naar de toxiciteit voor larven en studies met andere bijen, zoals hommels en solitaire bijen, geleverd worden. Momenteel wordt enkel rekening gehouden met acute studies voor honingbijen.
 4 weken geleden: 25 dec 2018 - 01 2019 Geen artikelen 
 ouder dan 4 weken: 37 artikelen 

Belgische uitzondering op het neonicotinoïdeverbod voor de bietenteelt (08:38)

Vraag om uitleg over de Belgische uitzondering op het neonicotinoïdeverbod voor de bietenteelt van Cathy Coudyser aan minister Joke Schauvliege

BASF acht bevordering van biodiversiteit ook in moderne, gangbare landbouw haalbaar (14:00)

Een duurzame bevordering van de biodiversiteit in moderne, gangbare landbouw is haalbaar.

Parlementaire vragen mbt het Europese verbod op neonicotinoïden (00:33)

Actuele vraag over de positionering van federaal minister Ducarme inzake een Belgische uitzondering op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden en het standpunt ter zake van de Vlaamse Regeringnvan Cathy Coudyser aan minister Joke Schauvliege

Actuele vraag over de stappen die de Vlaamse minister kan ondernemen tegen de eenzijdige beslissing van de federale minister van Landbouw met betrekking tot het Europese verbod op neonicotinoïden van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege

Uitstel op pesticidenverbod gevraagd (16:40)

Neonicotinoïden, een moderne soort van pesticiden, dragen in hoge mate bij aan het sterven van bijen.

Bezige bijen symboliseren 'Bedrijvige Kern' in ondernemende gemeente Haacht (16:34)

Deze middag opende UNIZO in Haacht officieel een... bijenhotel. Het 'hotel' aan Parking Lombaarden in Haacht, op zo'n honderd meter van het centrum, biedt onderdak aan solitaire bijen (mestersbijen, behangersbijen, zandbijen), hommels, vlinders... en diverse andere insecten.

Drones bestuiven appelboomgaard (14:17)

Voor het eerst is dit voorjaar een drone ingezet om appelbloesems te bestuiven. Met behulp van een drone is een proefperceel in de Amerikaanse staat New York bestoven. Men gaat onderzoeken of deze vorm van bestuiven een hogere productie en kwaliteit geeft.

LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’ werken de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge (14:20)

In het LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’ werken de land- en tuinbouwafdeling van VTI Poperinge, de imkervereniging De Westerbie en Inagro samen aan concrete maatregelen voor duurzame landbouw met oog voor het milieu en de bij. Op woensdag 13 juni namen ze de nieuwe vul- en spoelplaats voor het spuittoestel en bijenhal op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest officieel in gebruik. Beide investeringen zullen hun nut bewijzen in de landbouwsector en het tuinbouwonderwijs.

Zonder bijen geen lekkernijen: belang van bestuiving voor de fruitteelt (10:52)

Zondag 27 mei start de Week van de Bij met een groot bijenfeest in Plantentuin Meise. Van 27 mei tot 3 juni 2018 organiseert het Departement Omgeving voor de vijfde maal de Week van de Bij. Met de slogan ‘Zonder bijen, geen lekkernijen’ staan dit jaar de vruchten centraal die er zonder bijen niet zouden zijn. Appelen en peren, kiwi’s, rode en blauwe bessen, aardbeien en ook kersen hebben de bestuiving van de meer dan 300 soorten solitaire bijen en hommels nodig.

Dag van de Bij 27/5 op het eetbaar Park in het Sint-Annepark Maldegem (13:12)

Tijdens “de week van de bij” worden overal in Vlaanderen acties georganiseerd rond bijen. Heel wat organisaties doen reeds hard hun best om de bij een handje te helpen. Maar ook jij kan je steentje bijdragen!

25 kaarsjes voor het Biodiversiteitsverdrag (12:56)

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het Biodiversiteitsverdrag werd ondertekend. Dit verdrag was een grote stap voor het behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit. Deze verjaardag is een gelegenheid om even terug te blikken op de acties die de Federale Staat heeft gevoerd om de biodiversiteit en de diensten die de natuur ons biedt te vrijwaren.

Ducarme vraagt om derogatie neonicotinoïden (16:00)

De minister van Landbouw, Denis Ducarme gaat bij Europa derogatie aanvragen voor het gebruik van neonicotinoïden in de suikerbietenteelt. Telersorganisaties roepen zijn Franse collega op om hetzelfde te doen. Dat werd 16 mei bekendgemaakt op het Sugar Beet Europe Congress.

“Behandeld zaaigoed is een vooruitgang, maar bijen hebben er weinig aan” (13:58)

Zaaigoed bestaat in alle kleuren. Maïs kan blauw of roze zijn, bietenzaad groen. De kleuren waarschuwen dat de zaden niet geschikt zijn voor consumptie. Er zit een coating rond van voedingsstoffen, schimmel- en insectwerende producten. Tijdens het zaaien kunnen stukjes van de laag afbreken die giftig stof veroorzaken. De KU Leuven zoekt naar oplossingen.

Indische eend tegen buxusrupsen (04:45)

Is de Indische loopeend de oplossing tegen de buxusmotplaag? Uit de test die de Nederlandse tuinman Jeroen Laven deed: ja. “De eenden zijn echte vreetzakken. Zet ze bij een buxus met rupsen en ze eten de beestjes allemaal op.”

Derogatie blijft mogelijk bij een Europees verbod op neonicotinoiden (14:48)

De Europese Unie gaat de toelating voor de 3 neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam bij gebruik in open teelten intrekken. Het betekent een verdere aanscherping van toelating voor deze middelen.

Beperking van bepaalde neonicotinoïden tot toepassingen onder bescherming (16:53)

De gewasbeschermingsmiddelen met bepaalde werkzame stoffen van de chemische familie van de neonicotinoïden kwamen in opspraak wegens hun giftigheid voor bijen. Nadat alle beschikbare informatie naar de effecten op bijen werd opgevraagd op Europees vlak, publiceerde EFSA, het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid, een evaluatierapport.

Premier Michel verdedigt Europese ambitie van België met handrem (22:43)

Het was deze ochtend de beurt aan de Belgische Eerste Minister Charles Michel om in het rijtje Europese regeringsleiders de plenaire vergadering van het Europees parlement toe te spreken. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “Michel zei terecht wat iedereen die het Europese debat een beetje volgt al wist: ‘de Europese Unie staat zestig jaar na het Verdrag van Rome opnieuw voor een scharniermoment’.

Belgische uitzondering voor de bietenteelt op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden (16:09)

Actuele vraag over de vraag naar een Belgische uitzondering voor de bietenteelt op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden
van Cathy Coudyser aan minister Joke Schauvliege

De slag om de fytoproducten (17:38)

Na de controverse rond het gebruik van glyfosaat eind 2017 ligt nu een ander dossier met vrij groot belang voor de land- en tuinbouwsector op tafel in “Europees Brussel”. Er wordt immers op 27 april beslist of we in de toekomst nog gebruik zullen kunnen maken van neonicotinoïden (NNI’s) als gewasbeschermingsmiddel.

EU-lidstaten stemmen in met verbod op imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam in open teelten (12:34)

Op vrijdag 27 april hebben de lidstaten van de Europese Unie via hun vertegenwoordiging in het de vaste commissie voor planten, dieren, voedsel en diervoeding steun verleend aan het voorstel van de Europese Commissie om de toelating voor het gebruik van drie werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen verder te beperken.

Europese lidstaten kiezen voor bescherming bijen (15:00)

Een nipte meerderheid van 16 Europese lidstaten (1) koos er deze ochtend voor om het gebruik van drie neonicotinoïden – bijzonder agressieve, systemische pesticiden – te verbieden. Het gaat specifiek om imidacloprid en clothianidin van Bayer en thiamethoxam van Syngenta. De langverwachte stemming vond plaats in het expertcomité van de lidstaten (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed). Daar besloot men de reeds bestaande beperking op het gebruik van deze neonicotinoïden verder uit te breiden en te verlengen.

Verbod op neonicotinoïden: het landbouwverhaal (14:58)

Boeren mochten al jaren geen #neonics gebruiken op gewassen in bloei. De uitbreiding van het Europees verbod is dus NIET beter voor de bijen, enkel SLECHTER voor de landbouw! Vandaar Belgische onthouding.

EFSA-rapport over het aandeel van neonicotinoïden in de bijensterfte (12:52)

Vraag om uitleg over het EFSA-rapport (European Food Safety Authority) over het aandeel van neonicotinoïden in de bijensterfte van Els Robeyns aan minister Joke Schauvliege

Week van de Bij 2018: Zonder bijen, geen lekkernijen! (11:15)

Van 27 mei tot 3 juni 2018 organiseert het Departement Omgeving voor de vijfde maal de Week van de Bij. Deze prikkelweek wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties ten voordele van bijen. Die vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen en fruitteelten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven.

Hagelandse fruittelers helpen wilde bijen (14:52)

Fruittelers in het Hageland planten bloeiende hagen en heggen om bestuivingscrisis te lijf te gaan
Deze winter worden bij tien fruittelers in het Hageland meer dan 3 kilometer heggen met bloeiende struiken aangeplant om voornamelijk wilde bijen te lokken die de bloesems van appel, peer en kers bestuiven.

Verbijsterende bijen: help Provincie Oost-Vlaanderen met het inzaaien van bijenvriendelijke percelen (12:37)

De Provincie Oost-Vlaanderen roept land- en tuinbouwers op om bijen en andere nectarminnende insecten te helpen door bijenvriendelijke percelen in te zaaien.

Het ecologisch omkaderen van zonne- en windparken (19:15)

Vraag om uitleg over het ecologisch omkaderen van zonne- en windparken van Andries Gryffroy aan minister Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege

Healthybee-project 2016-2017 (15:14)

In september 2016 startte het FAVV het project HEALTHYBEE, met als doel de bijengezondheid te monitoren, objectieve cijfers over bijensterfte te bekomen en te trachten de voornaamste oorzaken hiervan te identificeren. De derde en laatste bezoekreeks van het project werd in september 2017 voltooid en de statische analyse van de resultaten is afgerond.

Europees verbod neonicotinoïden nodig voor beschermen bijenpopulaties - update (17:15)

De vandaag gepubliceerde analyse van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA is ondubbelzinnig: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van de belangrijkste neonicotinoïde insecticiden (clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam) schadelijk zijn voor wilde en andere bijen en daarmee mede verantwoordelijk voor het verdwijnen van de bijenpopulaties.

Openbare raadpleging EC over acties om achteruitgang wilde bestuivers te stoppen (11:25)

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging over een Europees initiatief inzake bestuivers gestart.

3/4 van totale insectenpopulatie verdwenen in beschermde natuurgebieden (21:05)

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen. De teruggang werd al vermoed, maar blijkt veel groter dan gedacht. Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit deze bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE op 18 oktober.

Voedselveiligheid, de gezondheid van bijen, dierenziektes of antibioticaresistentie (14:17)

Wat kan ik als landbouwer of dierenarts doen tegen antibioticaresistentie? Waarom en hoe spant de federale overheid zich in om de bijenpopulatie op peil te houden? Wat zijn de gouden regels voor voedselveiligheid?

Nationale aanpak voor risico-evaluatie voor bijen - update (17:36)

Op 8 november 2016 heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd.

Boeren in de bres voor bijen dankzij beheerovereenkomsten (14:14)

Door bloemrijke stroken aan te leggen, kunnen landbouwers bijen helpen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) biedt hen daarvoor een beheerovereenkomst aan. De stroken voorzien de bijen in stuifmeel en nectar, en verhogen zo hun overlevingskansen.

Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase (13:17)

Koninklijk besluit betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase

Meer politieke aandacht voor imkers en bijen (14:39)

Ministers Marie Christine Marghem (Leefmilieu) en Willy Borsus (Landbouw) zullen deze dagen in Rebecq een imker bezoeken om de grote lijnen van het “Federaal Bijenplan” te onthullen.

Het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen landbouwkundig gebruik: 1000e vergadering (13:31)

Het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik hield zijn 1000e vergadering

Gewasbeschermingsmiddelen onder vuur (10:24)

Gewasbeschermingsmiddelen, ze zijn hét gespreksonderwerp de voorbije weken. In België was er onder meer de publieke consultatie over het reductieplan voor de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer