Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2019 13:10 

Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus


Vorige week is een eerste info-namiddag doorgegaan over het voorziene Ventilus-project te Oostende met presentatie van het voorziene traject en eventuele alternatieven.

Al vrij snel werd duidelijk dat deze “varianten” niet gelden voor het traject parallel aan de E403 gezien het uitgangspunt dat dit als een noodzakelijk te volgen traject dient beschouwd.  
 
Een gelijkaardig netwerk van 380.000 volt – 6 GW bestaat vooralsnog niet in België.
De verbinding Zeebrugge – Maldegem is immers een 4 GW leiding en werd ondergronds aangelegd tussen het station Zeebrugge en Moerkerke Damme.
 
Enkele belanghebbenden uit onze regio hebben ondertussen vergelijkbare leidingen kunnen bezoeken en moeten noodgedwongen vaststellen dat de gevolgen van dergelijke aanleg vrij ingrijpend zijn zowel voor de directe leefomgeving als voor de land- en tuinbouwsector:  gezinnen verlaten de buurt, beregenen wordt sterk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt, enz.
Uiteraard is veel meer tijd nodig dan de voorziene periode van 60 dagen om alle mogelijkheden en alternatieven te bekijken.  Voor het gerealiseerde Stevin-project  is een periode van 10 jaar nodig geweest om tot een uiteindelijke realisatie te komen terwijl het Ventilus-project aanzienlijk langer voorkomt dan zijn “kleine” broertje.
 
Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn voorstanders van groene energie, maar willen geen hoogspanningsleiding boven ons hoofd of in de directe omgeving van onze woning/bedrijf. Onze gezondheid  en deze van kinderen primeert.
 
We hebben het gevoel dat de mogelijke gevolgen geminimaliseerd worden en dat alternatieve routes niet onderzocht worden door Ventilus.   
Deze hoogspanningslijnen hebben immers grote gevolgen voor:
‒    onze gezondheid : geluidsoverlast + invloed elektromagnetische velden ? meer kans op kinderleukemie, alzheimer, hoofdpijn en CVS, …
‒    waardevermindering van onze eigendommen
‒    verminderde bevruchting van gewassen, aangezien bijen niet onder hoogspanningslijnen komen
‒    gedragswijzigingen bij dieren
‒    …
 
Ventilus stelt alhier het traject voor zoals gewenst door Elia namelijk d.m.v. bovengrondse leidingen. 
Volledig ondergrondse leidingen worden uitgesloten onder het mom van de technische haalbaarheid, kostprijs, e.a.. 
Andere trajecten voor het stuk E403 werden vandaag nog niet bekeken en die zijn er volgens onze informatie wel degelijk.
Verder onderzoek daarvan vergt evenwel meer tijd en wij wensen in geen geval overhaast te werk te gaan en onze regio in twee te knippen over tientallen kilometers zonder gedegen onderzoek.
 
Het was dan ook meteen duidelijk dat het bundelen van onze belangen om en rond de E403 een noodzaak was om de broodnodige correcte informatie te verkrijgen en contact te leggen met  ingenieurs, juristen, medici en anderen. 
Vele bewoners hebben een land- of tuinbouwbedrijf.  Hoogspanningslijnen daarboven zorgt voor veel problemen:  leukemie, het bemoeilijkt beregening of maakt dit zelfs onmogelijk,  storingen op de zenders van de dieren, magnetische en elektrische stralingen, impact op pacemakers etc. etc..
 
Het 'burgerplatform Leefbaar E403' is inmiddels een feit en bundelt dan ook de  belangen van de buurtbewoners en bedrijven  uit Oostkamp, Ruddervoorde, Veldegem, Zedelgem, Torhout, Zwevezele, Lichtervelde, Koolskamp, Ardooie en Izegem.
Infomarkten te Oostkamp & Wingene  wenst Ventilus niet te organiseren wegens “overbodig”
 
Ons burgerplatform voelt zich dan ook genoodzaakt de omgeving van de E403 te informeren op onze eerste infoavond op dinsdag 21 mei2019 om 20h in O.C. De Schouw te Lichtervelde, Statiestraat 113.

Contact  :  Facebook  BurgerplatformLeefbaarE403

Het traject vind U op:

Om te bekijken of uw woning of uitzicht mogelijks getroffen zal worden door deze hoogspanningslijnen, kan u surfen naar: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00513_00001

 en doorklikken naar:

 “Kaart 4: Deelplan 7  (Torhout en oprit E403) : Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen.”.   

Kaart 4: Deelplan 8  (Zwevezele Lichtervelde Koolskamp E403)  http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00450/00513_00001/data/RUP_02000_212_00513_00001_TNK_ST_4_08_A0po.pdf

Kaart 4: Deelplan 9  (Ardooie Izegem E403)




  Nieuwsflash
 
PCA notering: nog gezakt voor vroegeLees meer
 
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Landbouwschade door droogte en hittegolf nog groter dan verwachtLees meer
 
 
Melkveehouder Pieter D’Hooghe is ‘Schoonste Boer van Vlaanderen’Lees meer
 
 
Wat in orde brengen voor geboorte van een kindLees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
NeonicotinoïdenLees meer
 
 
Voedselschaarste en maandenlange chaos bij no deal-brexitLees meer