Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 jan 2023 10:39 

BelgiŽ maakte ten onrechte gebruik van uitzondering om pesticiden op de markt te brengen


België heeft ten onrechte gebruik gemaakt van een uitzondering die voorzien was in de Europese wetgeving om pesticiden met neonicotinoïden op de markt te brengen, die bijzonder schadelijk zijn voor bijen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een nieuw arrest.

In de Europese Unie geldt een verbod op het gebruik en de verkoop van zaden die behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) die de neonicotinoïden clothianidine en thiamethoxam bevatten als werkzame stoffen. De reden is dat deze stoffen als schadelijk voor bijen worden beschouwd. Er geldt evenwel een uitzondering voor zaaizaad dat in permanente kassen blijft en dus niet buiten wordt herplant.

België maakte in de herfst van 2018 van de uitzonderingsregeling gebruik om de pesticiden Poncho Beta (van Bayer) en Cruiser 600 FS (van Syngenta) tijdelijk op de markt te brengen om het zaaizaad van suikerbieten te kunnen beschermen. Vier andere pesticiden werden eveneens tijdelijk toegelaten om zaad te kunnen zaaien dat met clothianidine en thiamethoxam is behandeld, namelijk zaaizaad van suikerbieten, wortelen, sla, witlof, roodlof en groenlof (suikerbrood).

Ons land had dat niet mogen doen, zegt het Europees Hof donderdag. Het antwoordt daarmee op prejudiciële vragen van de Raad van State, die gevat was door de organisaties Pesticide Action Network Europe en Nature et Progrès Belgique, samen met een imker die zich bij hen heeft aangesloten. Voor het Hof is de Europese wetgeving duidelijk: het vermarkten en het gebruik van zaaizaad dat met de voornoemde stoffen is behandeld, is uitdrukkelijk verboden - het achterpoortje dat geen enkel ander redelijk middel kan worden ingezet, is niet van tel. Bovendien zijn de goedkeuring van clothianidine en van thiamethoxam in 2019 verlopen.

Groen-Kamerlid Barbara Creemers is erg tevreden met het arrest. “De uitzondering werd sinds 2019 telkens net in het zaaiseizoen van de suikerbieten gegeven, waardoor er van het verbod op neonicotinoïden in de praktijk weinig merkbaar is op onze velden”, zegt ze. “Ik heb de bevoegde ministers (achtereenvolgens Denis Ducarme en David Clarinval, beiden MR, red.) daar ook telkens over ondervraagd.”

Ze eist dat Clarinval als minister van Landbouw het departement Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, dat de uitzonderingen telkens goedkeurde, laat doorlichten. Er moet een einde komen aan de misbruiken, zegt Creemers.

Minister van Leefmilieu Khattabi leest in het arrest de bevestiging dat uitzonderingen op de Europese wetgeving worden misbruikt. “Ik wil het Belgische en Europese maatschappelijk middenveld bedanken voor zijn waakzaamheid in dit dossier van de pesticiden, die hun impact op de gezondheid van mensen en dieren en op het leefmilieu niet missen. Het misbruik van het systeem van uitzonderingen zorgt ervoor dat niet wordt geïnvesteerd in het onderzoek van alternatieven.”

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer