Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 27 mei 2024 11:27 

Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?


Door de slechte weersomstandigheden lopen veldwerkzaamheden in sommige regio’s grote vertragingen op waardoor er nog niet kon gezaaid, geplant of gepoot worden. ‘Wat nu met mijn verzamelaanvraag?’ horen we de landbouwers denken.

Dat de hoofdteelt te velde nog niet gezaaid, geplant of gepoot kon worden voor eind mei, is voor de aangifte in de verzamelaanvraag geen probleem. Op administratief vlak moet u wel correct registreren welke teelt er zal komen. Mocht de effectieve hoofdteelt van een perceel alsnog wijzigen, dan kan dit tot 30 juni aangepast worden in de verzamelaanvraag.

31 mei is op administratief vlak wel een strikte datum voor ondermeer:

  • de aanvraag van subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (uitzondering: de ecoregeling ‘voorjaarsbraak met late inzaai mais’ moet uiterlijk op 30 april aangevraagd zijn);
  • de aangifte van percelen die in gebruik zijn dit jaar en waarop betalingsrechten geactiveerd worden;
  • het indienen van de overdracht van betalingsrechten;
  • de teeltmelding van hennep.

Wanneer u wenst deel te nemen aan de ecoregeling ‘bufferstroken’ (met inzaai voor 1 mei), wordt wel verwacht dat de bufferstrook zodra het kan aangelegd wordt en uiterlijk op 31 mei 2024. De grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding moest al voor de start van 2024 aanwezig zijn.

 

Indien u na 31 mei alsnog een andere hoofdteelt inzaait dan aangegeven in de verzamelaanvraag, maar die niet combineerbaar is met de aangevraagde ecoregeling of agromilieuklimaatmaatregel dan moet u na 31 mei tegelijkertijd met de wijziging van de teelt ook de ecoregeling of agromilieuklimaatmaatregel intrekken.

Ook voor de beheerovereenkomsten zal er rekening mee gehouden worden dat de aanhoudende natte weersomstandigheden een tijdige inzaai bemoeilijken. Wel wordt verwacht dat de teelt ingezaaid wordt van zodra dit mogelijk is (en uiterlijk op 31 juli 2024). Landbouwers met beheerovereenkomsten ontvangen bovendien maatregelspecifieke informatie waarin verduidelijkt wordt welke acties mogelijk zijn rekening houdend met de aanhoudende natte weersomstandigheden.

Indien u groenbedekkers of vanggewassen, ingezaaid in 2023 om te voldoen aan de verplichting van de GLMC-norm voor niet productief areaal, wenst aan te houden als hoofdteelt in 2024, dan kan dat. Het niet mogen aanhouden van de groenbedekker of het vanggewas als hoofdteelt in de volgende campagne, was een regel in het kader van ecologisch aandachtsgebied uit het vorige GLB maar is sinds 2023 dus niet meer van kracht.

Minister van Landbouw Jo Brouns: “Twee zaken wil ik benadrukken: de verzamelaanvraag kan nog aangepast worden tot 30 juni en de hoofdteelt moet er niet op 31 mei staan. De hoofdteelt is degene die er overwegend staat in de periode 15 mei tot 15 augustus. Dus dat is geen enkel probleem om daar nog in aan te passen.”

 

Tenslotte houdt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ermee rekening dat de verplichte toegang tot de weide vanaf 15 mei in het kader van de subsidie duurzame zoogkoeienhouderij door de natte weersomstandigheden niet steeds mogelijk zal zijn.

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest opgedoken in Duitsland op 200 km van de landsgrens Lees meer
 
 
Vereenvoudigingen GLB nav de boerenprotestenLees meer
 
 
Voortaan kan de ene persoon fiscale handelingen uitvoeren voor een andere persoonLees meer
 
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer