Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 aug 2023 09:41 

Landbouwinkomen: Theo Brackx onderlijnt potentieel van keteninitiatieven


Vertrouwen, transparantie, stabiliteit en eventuele opschaalbaarheid zijn noodzakelijk bij samenwerkingsverbanden en initiatieven in de keten. Dat leert het stagerapport van Theo Brackx (UGent). Tijdens zijn stage bij de SALV bracht Theo ketenbrede initiatieven in kaart die de positie in de keten en de inkomensvorming van land- en tuinbouwers verbeteren. Hij keek naar grote en structurele gevestigde entiteiten en naar nieuwe en opkomende initiatieven. Theo voerde een literatuurstudie uit en sprak met experten en betrokkenen bij lopende initiatieven.

 

 

 

 

In zijn Visienota stelt de SALV het continu dalende aantal landbouwers aan de kaak. Dit valt deels te wijten aan het ontbreken van een eerlijk en stabiel inkomen, veroorzaakt door een aantal socio-economische aspecten zoals onevenwichtige machtsverhoudingen in de agrovoedingsketen, omgevingsomstandigheden en uitdagingen met betrekking tot de productiefactoren die inherent verbonden zijn aan de landbouw.
Beleidsmakers bieden reeds ondersteuning en wettelijk kaders voor bepaalde initiatieven zoals producentenorganisaties en brancheorganisaties. Ook het Vlaams voedselbeleid en (gerelateerde) innovatieprojecten (zoals het EIP 2023-project in functie van deal 2 van het Vlaams voedselbeleid) spelen een rol. Dit neemt niet weg dat beleidsmakers keteninitiatieven verder kunnen ondersteunen, wettelijke kaders verfijnen en socio-economisch onderzoek stimuleren om de problemen op het vlak van marktwerking en prijs- en inkomensvorming aan te pakken. Daar heeft de SALV recent voor gepleit, als onderdeel van een actiever en breder economisch beleid rond landbouw.

 

 

 

 

Lees het stageverslag

 

 

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer