Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 30 aug 2023 09:41 

Landbouwinkomen: Theo Brackx onderlijnt potentieel van keteninitiatieven


Vertrouwen, transparantie, stabiliteit en eventuele opschaalbaarheid zijn noodzakelijk bij samenwerkingsverbanden en initiatieven in de keten. Dat leert het stagerapport van Theo Brackx (UGent). Tijdens zijn stage bij de SALV bracht Theo ketenbrede initiatieven in kaart die de positie in de keten en de inkomensvorming van land- en tuinbouwers verbeteren. Hij keek naar grote en structurele gevestigde entiteiten en naar nieuwe en opkomende initiatieven. Theo voerde een literatuurstudie uit en sprak met experten en betrokkenen bij lopende initiatieven.

 

 

 

 

In zijn Visienota stelt de SALV het continu dalende aantal landbouwers aan de kaak. Dit valt deels te wijten aan het ontbreken van een eerlijk en stabiel inkomen, veroorzaakt door een aantal socio-economische aspecten zoals onevenwichtige machtsverhoudingen in de agrovoedingsketen, omgevingsomstandigheden en uitdagingen met betrekking tot de productiefactoren die inherent verbonden zijn aan de landbouw.
Beleidsmakers bieden reeds ondersteuning en wettelijk kaders voor bepaalde initiatieven zoals producentenorganisaties en brancheorganisaties. Ook het Vlaams voedselbeleid en (gerelateerde) innovatieprojecten (zoals het EIP 2023-project in functie van deal 2 van het Vlaams voedselbeleid) spelen een rol. Dit neemt niet weg dat beleidsmakers keteninitiatieven verder kunnen ondersteunen, wettelijke kaders verfijnen en socio-economisch onderzoek stimuleren om de problemen op het vlak van marktwerking en prijs- en inkomensvorming aan te pakken. Daar heeft de SALV recent voor gepleit, als onderdeel van een actiever en breder economisch beleid rond landbouw.

 

 

 

 

Lees het stageverslag

 

 

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor investeringsprojecten voor duurzame verwerking en afzet van landbouwproducten Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest opgedoken in Duitsland op 200 km van de landsgrens Lees meer
 
 
Vereenvoudigingen GLB nav de boerenprotestenLees meer
 
 
Voortaan kan de ene persoon fiscale handelingen uitvoeren voor een andere persoonLees meer
 
 
Ramp 'Overstromingen 5-22/11/2023': indienen dossier tot 31/7Lees meer
 
 
Aardappelziekte bijzonder agressiefLees meer
 
 
Droogte - Schadedossiers (update april 2024)Lees meer
 
 
Wallonië krijgt wasberen niet wegLees meer
 
 
Radio Inagro: “Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen” Lees meer
 
 
Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon Lees meer
 
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer