Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 okt 2020 08:54 

1m-teeltvrije zone


Er valt heel wat te vertellen over de 1-meter teeltvrije zone. Verscherpte controles zorgen ervoor dat het belang van een goed onderhoud en beheer toeneemt. Maar wat is het nut van zon 1-meter teeltvrije zone? En hoe pak je het beheer het best aan?

Het nut van de 1-meter teeltvrije zone

De perceelsranden beheren is voor veel landbouwers niet evident. Het kost tijd en vereist ook het nodige materiaal. Nochtans heeft die 1-meter teeltvrije zone enkele belangrijke functies. Enerzijds buffert deze strook de waterloop, waardoor gebruikte producten niet onmiddellijk in de waterloop terechtkomen. Anderzijds voorkomt deze teeltvrije zone ook oevererosie. De begroeiing op de 1-meter teeltvrije zone en talud zorgt er immers voor dat de taluds niet inkalven en de vruchtbare grond dus op de akkers blijft.

Maar om problemen met onkruiden te voorkomen, is een goed beheer noodzakelijk. Gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en bodembewerking uitvoeren zijn niet toegelaten in de 1-meter bemestingsvrije zone.

Hoe kan je de oevers langs waterlopen dan wel onderhouden?
Geen onderhoud is niet aan de orde, omdat de randen dan verruigen met ongewenste onkruid- en struikgroei tot gevolg. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden.

De perceelsrand beheren kan al met een heel eenvoudige side-shiftmaaier. Dat kan een klepelmaaier, trommelmaaier of schijvenmaaier zijn. Het maaisel afvoeren is niet verplicht op de 1-meter teeltvrije zone, maar wel wenselijk. Om het maaisel af te voeren zijn er gespecialiseerde maaiers nodig of moet je gebruik maken van een hooikeerder. Bij de gespecialiseerde maaiers kan het maaien en afvoeren in één werkgang gebeuren, terwijl er  bij het gebruik van een hooikeerder twee werkgangen nodig zijn. Bekijk een aantal beschikbare maaiers.


2019-10-03-AM-randenmaaier.PNG

Zelf doen of laten doen?
Of je nu zelf je randen onder handen neemt, of je het werk uitbesteedt aan een loonwerker, dat is een individuele keuze. Maar je houdt best rekening met volgende bedenkingen:

  • Heb je zelf een maaier die je daarvoor kan gebruiken?
  • Heb je de tijd om de perceelsranden te onderhouden?

Bij veel landbouwers zijn tijdsgebrek en de kosten van een machine de voornaamste redenen om de 1-meter teeltvrije zone niet of nauwelijks te beheren. Maar het belang van een goed beheer valt niet te onderschatten. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met een loonwerker uit je buurt die over de juiste machine en de tijd beschikt. Het loont de moeite.  Nieuwsflash
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 /ha pacht per jaar Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer