Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 mei 2020 10:58 

Droogte stimuleert bladluizen op bietenakkers


De weersomstandigheden zijn nog steeds gunstig voor de infecties en ontwikkeling van de populaties van groene bladluizen.

Het Bieteninstituut in Tienen meldt dat op dertig procent van de onderzochte percelen sinds vorige week de drempel van schadelijke bladluizen is overschreden. Het instituut geeft adviezen voor de bestrijding. Op een referentieveld aan de Oorbeeksesteenweg in Oorbeek is de drempel net niet overschreden, in Sint-Jans-Geest wel. In de omgeving Landen en Gingelom zijn er percelen waar al twee en drie keer alarm is geslagen.

Ook de suikerfabrikant Suiker Unie waarschuwt voor de gevolgen van de droogte op zware gronden. Op de zware klei kiemen de bieten niet meer of zijn de kiempjes verdroogd. Bijna overal wordt gespoten om de groene bladluis te bestrijden. Er wordt gewezen op het gebruik van middelen die de natuurlijke vijanden van de suikerbieten sparen.

Het blad De Drietand stelt: "2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar met het de meest abrupte overgang van zeiknat naar kurkdroog. Nog nooit zo vroeg waren er captatieverboden op rivieren. (...) Je ziet regelmatig teelten die nu al afgeschreven kunnen worden. Herinzaaien met een ander gewas kan niet, daarvoor is het gewoonweg te droog. Iedereen hoopt dat we het landbouwrampenfonds niet nodig hebben dit jaar, maar voor een aantal landbouwers ziet het er nu al barslecht uit."

Bladluizen in suikerbieten: De “Groene bladluizen” steeds aanwezig! De weersomstandigheden zijn nog steeds gunstig voor de infecties en ontwikkeling van de populaties van groene bladluizen. 30% van de gevolgde percelen heeft sinds vorige week opnieuw de drempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten overschreden. Als u meer dan 10 dagen geleden een behandeling met bladluismiddel toegepast hebt, controleer dan uw percelen op de aanwezigheid van groene bladluizen. Het is belangrijk om de bescherming van de bieten te garanderen, minstens tot de sluiting van de rijen.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten opnieuw wordt bereikt, voert u een bladluisbehandeling uit met een efficiënt middel :

  • Movento 0,45 l/ha of 0,75 l/ha, twee toepassingen zijn erkend
  • Teppeki 0,14 kg/ha, 1 toepassing is erkend.
  • Closer, 0,2 l/ha, 1 toepassing erkend vanaf het begin van het sluiten van de rijen.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid dus ’s morgens vroeg.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden (Poncho Beta of Cruiser Force) behandeld zaad.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer