Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2020 11:24 

Erosie voorkomen in groenten en mas


34 veldproeven met niet-kerende bodembewerking, strip-till, volleveldszaai, aangepaste plantmachines, ruggenteelten en nog veel meer. GOMEROS voerde 4 jaar lang onderzoek naar erosie in groenten en maïs.

Download nu de “gewas- en techniekfiches” voor landbouwers!

Gomeros

Erosie is een probleem dat de jongste jaren meer onder de aandacht kwam, o.a. wegens de gewijzigde randvoorwaarden op de sterk erosiegevoelige percelen in Vlaanderen. Niet-kerende bodembewerking, maar ook een hele reeks van andere teelt-technische maatregelen werden de voorbije vier jaar uitgetest en verbeterd in het GOMEROS-project om erosie te voorkomen in groenten en maïs. Participatie van de sector was doorheen het project steeds belangrijk.

Teelttechnieken om erosie te beperken moeten niet alleen preventief zijn tegen erosie, ze moeten ook praktisch haalbaar zijn voor de teler, zonder opbrengstdervingen. Naast optimalisatie van bestaande technieken, werden ook technieken uitgetest die door de landbouwers zelf werden aangehaald. De opgedane kennis wordt online ontsloten voor het brede publiek (zie www.gomeros.be en ILVO mededelingen 226, 241, 251, 256 en 257). Voor de landbouwers werden “Gewas- en techniekfiches” opgesteld die per teelt een overzicht geven van de oorzaken van erosie, concrete technieken om erosie aan te pakken en enkele bijhorende praktische tips.

Lees meer over de projectresultaten in de laatste GOMEROS nieuwsbrief.

Project: GOMEROS
Financiering: VLAIO, BB, ABS, Vegebe, Ingro, BND, VEGRAS, PACKO, Steeno
Looptijd: 2016 - 2019
Samenwerking: PCG, Inagro
Contact: thijs.vandennest@ilvo.vlaanderen.be, greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be
Link: https://gomeros.be/Portals/475/Eindrapport%20GOMEROS_ILVO_klein.pdf  Nieuwsflash
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 n 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Waakzaamheid eventuele vroege gele roest in wintertarwe - Update bladluisdruk wintergranen Lees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Corona: Benefriet helpt Nederlandse akkerbouwersLees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Corona crisis: voedselprijzen dalen wereldwijdLees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Evolutie landbouwoppervlakten Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer