Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2018 11:53 

Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaart


In opdracht van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vond vanochtend de voorstelling plaats van het tweejaarlijkse Landbouw- en Visserijrapport in het gemengde landbouwbedrijf Koeweidehof in Merchtem.

Joke Schauvliege: “Het LARA en het VIRA geven ons inzicht en cijfers en voeden zo het debat over de toekomst. En de landbouwers en vissers staan centraal in die toekomst!”
 
De uitdagingen voor de landbouw zijn complex en met elkaar verweven. Het Landbouwrapport 2018 beschrijft er negen: het inkomen van de boer, de generatiewissel, de ruimteproblematiek, de circulaire landbouw, klimaatverandering, gezonde en duurzame voedingspatronen, de eiwittransitie, herverbinden met de consument en de datarevolutie. Een coherent en ambitieus voedselbeleid kan bijdragen tot een duurzaam en gezond voedselsysteem.

De visserij wordt geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. De opvolging is niet meer verzekerd, de economische leefbaarheid van de sector kan in het gedrang komen en de visserij ondervindt concurrentie van andere activiteiten aan de kust en op zee. Onze visserij is sterk afhankelijk van de Britse wateren en zou daarom zwaar getroffen kunnen worden door de Brexit. De stapsgewijs ingevoerde aanlandingsverplichting noopt de sector tot selectief vissen en het vermijden van bijvangsten. De Vlaamse aquacultuurondernemer moet het opnemen tegen internationale spelers die lagere productiekosten hebben en som minder aandacht besteden aan duurzaamheidsbekommernissen.

De landbouw in Vlaanderen blijft een belangrijke economische sector die gekenmerkt wordt door schaalvergroting, specialisatie, innovatie en verbreding. Vlaanderen telt 23.225 landbouwbedrijven, die samen 610.971 hectare bewerken. Negen op de tien bedrijven zijn gespecialiseerd in veeteelt (50%), akkerbouw (26%) of tuinbouw (12%). De jongste tien jaar is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met een derde gestegen, tot 26 hectare. De totale productiewaarde van de land- en tuinbouw bedraagt 5,4 miljard euro. De helft van de landbouwbedrijven voerde de afgelopen twee jaar een of meerdere vernieuwingen door.

Joke Schauvliege: “Landbouwers nemen in hun verbredingsactiviteiten een engagement op voor de samenleving en het milieu. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 446 zorgboerderijen en de 2.952 landbouwers met beheerovereenkomsten voor natuur-, milieu- en landschapsbeheer.” 
De zeevisserijvloot bestaat uit 71 commerciële vaartuigen, goed voor een aanvoer van 22.142 ton en een aanvoerwaarde van 88,2 miljoen euro. De Vlaamse visserij bevist meerdere bestanden tegelijk, maar twee vissoorten springen eruit. Pladijs en tong nemen in 2017 respectievelijk 34% en 10% van het aangevoerde visvolume voor hun rekening. Tong staat garant voor 28% van de waardecreatie, pladijs voor 17%. De Vlaamse rederijen zijn doorgaans familiebedrijven met één vaartuig. Er zijn 382 erkende zeevissers. 

OVERZICHT

PDFLandbouwrapport 2018 PDFVoorwoord en situering
 • Voorwoord
 • Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw als thema
 • Structuur
 • SWOT-analyses
 • Bronnen
 • Achtergronddocumenten
 • Medewerkers
PDFSamenvatting PDFAgrovoedingsketen
 • Voorstelling van de agrovoedingsketen
 • Het agrobusinesscomplex
 • Agrohandel
 • Distributie en consumptie
PDFLand- en tuinbouw
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • Beleid
 • SWOT-analyse
PDFUitdagingen voor land- en tuinbouw
 • Internationale situatieschets
 • Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw
PDFAkkerbouw
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFGroenten
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFSierteelt
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFVleesvee
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFMelkvee
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFVarkens
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFPluimvee
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • SWOT-analyse
PDFUitleiding: de toekomst in handen nemen PDFBronnen PDFBegrippen en methoden PDFOpinies


  Nieuwsflash
 
Overhandiging suggesties Burgerplatform Leefbaar E403Lees meer
 
 
Pluimveeslachterij Lammens in Torhout failliet Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
In de ban van droogte Lees meer
 
 
Erosie aanpakkenLees meer
 
 
Het Vegaplan jaarverslag Lees meer
 
 
Strijd tegen antibioticaresistentie in de dierengeneeskunde in BelgiëLees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer
 
 
Amerikaanse sojaboeren kunnen bonen niet uitvoeren door handelsoorlog met China Lees meer
 
 
Geen notering meer voor BintjeLees meer
 
 
West-Vlaamse burgemeesters verzetten zich tegen nieuwe hoogspanningslijn VentilusLees meer
 
 
Let op voor rundveeziekte BesnoitioseLees meer
 
 
Gemeente voor de toekomstLees meer
 
 
Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
Over het al of niet verbod van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methylLees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van chloorthalonil Lees meer
 
 
HandelsbelemmeringenLees meer
 
 
“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verderLees meer
 
 
Officiële zaaizaadcertificaten voor hoofdteelt hennep indienen ten laatste op 30 juniLees meer
 
 
Grote bedrijven beloven plastic en ander verpakkingsafval terug te dringen Lees meer