Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2018 11:53 

Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaart


In opdracht van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vond vanochtend de voorstelling plaats van het tweejaarlijkse Landbouw- en Visserijrapport in het gemengde landbouwbedrijf Koeweidehof in Merchtem.

Joke Schauvliege: “Het LARA en het VIRA geven ons inzicht en cijfers en voeden zo het debat over de toekomst. En de landbouwers en vissers staan centraal in die toekomst!”
 
De uitdagingen voor de landbouw zijn complex en met elkaar verweven. Het Landbouwrapport 2018 beschrijft er negen: het inkomen van de boer, de generatiewissel, de ruimteproblematiek, de circulaire landbouw, klimaatverandering, gezonde en duurzame voedingspatronen, de eiwittransitie, herverbinden met de consument en de datarevolutie. Een coherent en ambitieus voedselbeleid kan bijdragen tot een duurzaam en gezond voedselsysteem.

De visserij wordt geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen. De opvolging is niet meer verzekerd, de economische leefbaarheid van de sector kan in het gedrang komen en de visserij ondervindt concurrentie van andere activiteiten aan de kust en op zee. Onze visserij is sterk afhankelijk van de Britse wateren en zou daarom zwaar getroffen kunnen worden door de Brexit. De stapsgewijs ingevoerde aanlandingsverplichting noopt de sector tot selectief vissen en het vermijden van bijvangsten. De Vlaamse aquacultuurondernemer moet het opnemen tegen internationale spelers die lagere productiekosten hebben en som minder aandacht besteden aan duurzaamheidsbekommernissen.

De landbouw in Vlaanderen blijft een belangrijke economische sector die gekenmerkt wordt door schaalvergroting, specialisatie, innovatie en verbreding. Vlaanderen telt 23.225 landbouwbedrijven, die samen 610.971 hectare bewerken. Negen op de tien bedrijven zijn gespecialiseerd in veeteelt (50%), akkerbouw (26%) of tuinbouw (12%). De jongste tien jaar is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met een derde gestegen, tot 26 hectare. De totale productiewaarde van de land- en tuinbouw bedraagt 5,4 miljard euro. De helft van de landbouwbedrijven voerde de afgelopen twee jaar een of meerdere vernieuwingen door.

Joke Schauvliege: “Landbouwers nemen in hun verbredingsactiviteiten een engagement op voor de samenleving en het milieu. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 446 zorgboerderijen en de 2.952 landbouwers met beheerovereenkomsten voor natuur-, milieu- en landschapsbeheer.” 
De zeevisserijvloot bestaat uit 71 commerciële vaartuigen, goed voor een aanvoer van 22.142 ton en een aanvoerwaarde van 88,2 miljoen euro. De Vlaamse visserij bevist meerdere bestanden tegelijk, maar twee vissoorten springen eruit. Pladijs en tong nemen in 2017 respectievelijk 34% en 10% van het aangevoerde visvolume voor hun rekening. Tong staat garant voor 28% van de waardecreatie, pladijs voor 17%. De Vlaamse rederijen zijn doorgaans familiebedrijven met één vaartuig. Er zijn 382 erkende zeevissers. 

OVERZICHT

PDFLandbouwrapport 2018 PDFVoorwoord en situering
 • Voorwoord
 • Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw als thema
 • Structuur
 • SWOT-analyses
 • Bronnen
 • Achtergronddocumenten
 • Medewerkers
PDFSamenvatting PDFAgrovoedingsketen
 • Voorstelling van de agrovoedingsketen
 • Het agrobusinesscomplex
 • Agrohandel
 • Distributie en consumptie
PDFLand- en tuinbouw
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • Beleid
 • SWOT-analyse
PDFUitdagingen voor land- en tuinbouw
 • Internationale situatieschets
 • Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw
PDFAkkerbouw
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFGroenten
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFSierteelt
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFVleesvee
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFMelkvee
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFVarkens
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse
PDFPluimvee
 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • SWOT-analyse
PDFUitleiding: de toekomst in handen nemen PDFBronnen PDFBegrippen en methoden PDFOpinies


  Nieuwsflash
 
PCA noteringLees meer
 
 
IPM, de sierteeltbeurs in Essen Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP) Lees meer
 
 
Verhandelen en gebruik van chopper en plagsel Lees meer
 
 
Intrekking van de toelatingen van middelen op basis van propiconazool Lees meer
 
 
Een storing met sneeuw Lees meer
 
 
Studiedag PCA 29/01/2019Lees meer
 
 
Bacillus cereus in levensmiddelenLees meer
 
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer