Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 14:00 

Granen: terugbetaling van de malus voor de Vegaplan gecertificeerden


In het kader van de FCA-certificatie van de handelaars, waarbij 80% van de granen gecertificeerd moeten zijn, heeft de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen, Synagra v.z.w., in overleg met de landbouworganisaties beslist om vanaf 01/01/2018 een malus van 5€ per ton te hanteren voor de niet Vegaplan (of gelijkwaardig) gecertificeerde granen.

Voor landbouwers die nog niet over een Vegaplan certificaat beschikken is het echter nog mogelijk om deze malus terugbetaald te krijgen als ze tegen 31 december 2018 een certificaat hebben bekomen.

Let op: u moet rekening houden met een mogelijke wachttijd van meerdere maanden, in functie van de beschikbaarheid van de OCI. En naar aanleiding van de eerste audit kan een periode van 3 maanden nodig zijn voor het uitvoeren van de correctieplan en het heffen van de niet-conformiteiten. Voor deze reden dient u uw certificeringsaanvraag best zo vroeg mogelijk in om tegen 31 december gecertificeerd te zijn en recht te hebben op de terugbetaling van de malus door uw afnemer.

Ter herinnering, om het certificaat voor de Vegaplan Standaard te bekomen moet u:
1) Een certificeringsinstelling (OCI) kiezen. Via deze link vindt u de lijst van erkende OCI’s. Wij raden u aan een offerte aan te vragen bij meerdere OCI’s, gezien deze verschillende prijzen hanteren. U kan daarvoor een specifieke offertetool gebruiken, raadpleegbaar via deze link.
2) De checklijst van de Vegaplan Standaard doornemen, met de eisen die de certificeringsinstelling (OCI) op uw onderneming zal controleren. Na een positieve audit verleent de OCI u een certificaat, geldig voor drie jaar. Hier vindt u de link naar onze website, waar u een gepersonaliseerde checklijst (in Excel- of pdf- formaat) kan laten generen, met enkel de eisen specifiek voor uw teelten en uw Gewest.

De Vegaplan Standaard neemt het plantaardige luik van de Sectorgids G-040 (d.w.z. de eisen die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen), de regionale eisen betreffende IPM (geïntegreerde gewasbescherming), en een groot deel van de maatregelen uit de randvoorwaarden op, evenals een reeks bijkomende eisen, die gevraagd worden door de afnemers van landbouwproducten. Indien u gecertificeerd bent voor de sectorgids voor al uw landbouwactiviteiten, geniet u over een belangrijke korting op de jaarlijkse FAVV-heffing (ongeveer 50€ i.p.v. 200€).  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer