Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2018 14:00 

Granen: terugbetaling van de malus voor de Vegaplan gecertificeerden


In het kader van de FCA-certificatie van de handelaars, waarbij 80% van de granen gecertificeerd moeten zijn, heeft de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen, Synagra v.z.w., in overleg met de landbouworganisaties beslist om vanaf 01/01/2018 een malus van 5€ per ton te hanteren voor de niet Vegaplan (of gelijkwaardig) gecertificeerde granen.

Voor landbouwers die nog niet over een Vegaplan certificaat beschikken is het echter nog mogelijk om deze malus terugbetaald te krijgen als ze tegen 31 december 2018 een certificaat hebben bekomen.

Let op: u moet rekening houden met een mogelijke wachttijd van meerdere maanden, in functie van de beschikbaarheid van de OCI. En naar aanleiding van de eerste audit kan een periode van 3 maanden nodig zijn voor het uitvoeren van de correctieplan en het heffen van de niet-conformiteiten. Voor deze reden dient u uw certificeringsaanvraag best zo vroeg mogelijk in om tegen 31 december gecertificeerd te zijn en recht te hebben op de terugbetaling van de malus door uw afnemer.

Ter herinnering, om het certificaat voor de Vegaplan Standaard te bekomen moet u:
1) Een certificeringsinstelling (OCI) kiezen. Via deze link vindt u de lijst van erkende OCI’s. Wij raden u aan een offerte aan te vragen bij meerdere OCI’s, gezien deze verschillende prijzen hanteren. U kan daarvoor een specifieke offertetool gebruiken, raadpleegbaar via deze link.
2) De checklijst van de Vegaplan Standaard doornemen, met de eisen die de certificeringsinstelling (OCI) op uw onderneming zal controleren. Na een positieve audit verleent de OCI u een certificaat, geldig voor drie jaar. Hier vindt u de link naar onze website, waar u een gepersonaliseerde checklijst (in Excel- of pdf- formaat) kan laten generen, met enkel de eisen specifiek voor uw teelten en uw Gewest.

De Vegaplan Standaard neemt het plantaardige luik van de Sectorgids G-040 (d.w.z. de eisen die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen), de regionale eisen betreffende IPM (geïntegreerde gewasbescherming), en een groot deel van de maatregelen uit de randvoorwaarden op, evenals een reeks bijkomende eisen, die gevraagd worden door de afnemers van landbouwproducten. Indien u gecertificeerd bent voor de sectorgids voor al uw landbouwactiviteiten, geniet u over een belangrijke korting op de jaarlijkse FAVV-heffing (ongeveer 50€ i.p.v. 200€).  Nieuwsflash
 
Bekrachtiging waterwetboek Lees meer
 
 
Planologisch attest tuincentra Lees meer
 
 
Advies pelsdieren en foie gras d.m.v. dwangvoedering Lees meer
 
 
Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018 Lees meer
 
 
Overlijden Grégoire DemeestereLees meer
 
 
Nieuwe loonbarema's PsC 120.02 - vanaf 01-10-2018 Lees meer
 
 
Met een aandeel van 52% is de VS nu de grootste leverancier van sojabonen aan de EU Lees meer
 
 
Elke schakel in de voedselketen heeft recht op eerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Varkenspest: Francesco Vanderjeugd dringt aan op spoedig overleg met alle niveaus Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over deeltijdse landbouw Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de erkenning van de droogte van 2 juni tot 6 augustus als landbouwrampLees meer
 
 
Krimpende areaal landbouwgrond en de stijgende prijsLees meer
 
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer