Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2024 14:10 

Nieuw wintergerstras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras wintergerst opgenomen: Alienor. De officiële rassenproeven worden uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Merelbeke en CRA-W Gembloux), op vraag van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek in 2022 en 2023: Alienor

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten dat het nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De proeven worden aangelegd in 7 centra gesitueerd in de volgende landbouwstreken: Condroz (1), Leemstreek (3), Polders (1), Zandstreek (1), Zandleemstreek (1).

Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden LG Zebra, Creative, Jakubus, KWS Joyau en Sensation. Tabel 1 geeft de opbrengstresultaten weer. Gegevens zoals gevoeligheid voor vorst, legering, gele roest, bruine roest, witziekte, bladvlekkenziekte, plantlengte en vroegheid worden gegeven in tabel 2. Tabel 3 geeft de resultaten van de technolgische kenmerken weer. Finaal volgt een korte omschrijving van het nieuwe toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden weergegeven in een cijferschaal van 1-9 wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.

 

Tabel 1: samenvatting van de opbrengsten van de proeven van 2021-2022 en 2022-2023

Rassen

Opbrengsten

2022

2023

Gewogen gemiddelde

7

centr.

7

centr.

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

LG Zebra

10376

106

10372

109

10374

107

Creative

9868

100

9115

96

9491

98

Jakubus

9309

95

8816

93

9063

94

KWS Joyau

9505

97

10132

107

9818

102

Sensation

10044

102

9083

96

9563

99

Gem. van de standaardrassen

9820

100

9504

100

9662

100

Alienor

10499

107

10194

107

10346

107

 

Tabel 2: samenvatting van de waarnemingen van de proeven van 2021-2022 en 2022-2023

Rassen

Vorst

Legering

Dwergroest

Witziekte

Bladvlek-kenziekte

Helmintho-sporium

Plant lengte

Vroegheid aarvorming*

 
 

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

cm

<> dagen

 

LG Zebra

5,0

7,4

6,1

8,5

6,5

6,4

111

-1,1

 

Creative

5,0

6,2

4,9

7,9

8,0

8,7

123

0,0

 

Jakubus

8,0

7,4

3,9

8,9

7,7

8,8

113

3,0

 

KWS Joyau

6,0

7,3

6,7

5,7

8,5

8,7

114

2,1

 

Sensation

6,0

5,2

5,0

8,5

8,2

7,1

121

0,2

 

Gem. van de standaardrassen

6,0

6,7

5,3

7,9

7,8

7,9

116

0,8

 

Alienor

6,0

5,8

6,7

7,3

8,4

8,1

114

3,8

 

*referentieras voor de aarvorming: Creative

 

 

Tabel 3: technologische kenmerken

Rassen

Technologische kenmerken

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Sortering >2,5mm

Eiwit gehalte

g

Kg/hl

%

%

LG Zebra

47

66

95

10,7

Creative

47

67

88

10,6

Jakubus

43

62

84

10,3

KWS Joyau

49

68

90

10,6

Sensation

49

67

87

10,3

Gem. van de standaardrassen

47

66

89

10,5

Alienor

49

66

95

10,6

 

Korte beschrijving van de nieuwe toegelaten rassen in 2023

Alienor

Dossiernummer:

RW690183

Aanvrager:

Ets Lemaire Deffontaines

Kweker:

Ets Lemaire Deffontaines

Aanvraaggemachtigde:

-

 

 

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer