Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 okt 2020 05:04 

Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet


De lidstaten in de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In dit beleid moet een verdere ontwikkeling van een innovatieve en toekomstbestendige landbouwsector die in balans is met natuur, milieu en klimaat ondersteund worden. Zo wordt 20% van de directe steun gekoppeld aan inzet op het gebied van ecologische bepalingen.

In de Europese Unie wordt al langere tijd gepleit voor het koppelen van milieu- en klimaatdoelstellingen aan het GLB. De angst was echter dat de wetten en regels op het gebied van natuur, milieu en klimaat een te grote rol zouden spelen, vooral bij kleinere boeren. De lidstaten zijn nu tot een compromis gekomen: 20% van de directe inkomenssteun van het nieuwe GLB wordt gereserveerd om boeren te belonen die met hun inspanningen bijdragen aan klimaat, milieu en natuur. Kortom: boeren krijgen geld als ze voldoen aan de ecologische doelstellingen van hun lidstaat.

In het nieuwe GLB is daarnaast extra aandacht voor de jonge boeren. De lidstaten worden namelijk verplicht om 2% van het budget voor directe inkomenssteun te besteden aan deze groep boeren. Daarbij geldt dat ook gerichte investeringssteun voor jonge boeren meetelt voor die 2%. Ook blijft het voor de agrarische collectieven mogelijk om onder het nieuwe GLB gesubsidieerd te werken aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Nederland heeft zich ten slotte ingezet voor een vereenvoudiging van het beleid. Zo komt er in het nieuwe beleid meer ruimte voor lidstaten om de nationale implementatie van de wet- en regelgeving te vereenvoudigen. Daarnaast worden de directe betalingen straks rechtstreeks gebaseerd op het aantal hectare, zonder een ingewikkeld systeem van betalingsrechten zoals nu het geval is.

Om alle nieuwe maatregelen fatsoenlijk in te kunnen voeren, wordt een zogenaamde 2-jarige 'leerfase' ingesteld. Het nieuwe GLB treedt daarmee overigens wel gewoon in werking per 2021, maar voor de komende 2 jaar gelden er overgangsmaatregelen. De volgende stap is dat het Europees Parlement zich zal buigen over de voorstellen van de lidstaten.  Nieuwsflash
 
Publicatie van de versie 4.0 van de Vegaplan Standaard/G-040 A-BLees meer
 
 
Bladluizendruk in wintergranen vermindert stilaan Lees meer
 
 
Vogelgripevirus H5: uitbraak in MenenLees meer
 
 
Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx Lees meer
 
 
Fraudebestrijding in landbouw en visserij - terugvordering Europese middelenLees meer
 
 
Nertsenhouderijen en COVID-19Lees meer
 
 
INTERPOM 2021Lees meer
 
 
ABV: Post-Covid: van Just-in-Time naar Just-in-Case!?Lees meer
 
 
Indeling afstroomzones per gebiedstype: wijziging uitvoeringsbesluit Lees meer
 
 
Verhogen markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt: regelgeving Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector nietLees meer
 
 
75% subsidie op je plantgoedLees meer
 
 
Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgenLees meer
 
 
Bloemkool industrie zomer 2020 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer