Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 sep 2020 15:36 

Proefresultaten granen 2020


Omwille van de coronamaatregelen kon de fysieke graanvergadering van PIBO-Campus, die gepland stond op 15 september 2020, niet doorgaan. Als alternatief organiseert het LCG 2 identieke on-line graanavonden op donderdag 24 en dinsdag 29 september. Elke partner in het netwerk levert hieraan een bijdrage. Indien de gebruikte online software een degelijke registratie van de aanwezigen mogelijk maakt, zullen deze vergaderingen in aanmerking komen als vormingsactiviteit in het kader van de fytolicentie.

Bestanden beschikbaar voor download:
Brochure (3951 Kb)

We willen u echter de jaarlijkse graanbrochure niet onthouden, ondanks alle moeilijkheden die de coronasituatie met zich meebracht. In het weer- en teeltoverzicht overlopen we het voorbije jaar. Uiteraard met de nodige aandacht voor het droge voorjaar en de gevolgen hiervan voor verschillende teelten. Daarenboven kan u in deze brochure de resultaten van de LCG rassenproeven in wintertarwe en wintergerst, met specifieke aandacht voor de resultaten in Tongeren, raadplegen. Hopelijk kan u op basis van deze informatie een geslaagde rassenkeuze maken voor het seizoen 2020 – 2021. Tot slot kan u ook de bevindingen lezen van een tweejarige proef rond de bestrijding van windhalm in wintertarwe. De bestrijding van dit grasachtig onkruid vormt meer en meer een probleem, o.a. door de opbouw van resistentie tegen veelgebruikte herbiciden in het voorjaar.  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer