Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 sep 2020 15:36 

Proefresultaten granen 2020


Omwille van de coronamaatregelen kon de fysieke graanvergadering van PIBO-Campus, die gepland stond op 15 september 2020, niet doorgaan. Als alternatief organiseert het LCG 2 identieke on-line graanavonden op donderdag 24 en dinsdag 29 september. Elke partner in het netwerk levert hieraan een bijdrage. Indien de gebruikte online software een degelijke registratie van de aanwezigen mogelijk maakt, zullen deze vergaderingen in aanmerking komen als vormingsactiviteit in het kader van de fytolicentie.

Bestanden beschikbaar voor download:
Brochure (3951 Kb)

We willen u echter de jaarlijkse graanbrochure niet onthouden, ondanks alle moeilijkheden die de coronasituatie met zich meebracht. In het weer- en teeltoverzicht overlopen we het voorbije jaar. Uiteraard met de nodige aandacht voor het droge voorjaar en de gevolgen hiervan voor verschillende teelten. Daarenboven kan u in deze brochure de resultaten van de LCG rassenproeven in wintertarwe en wintergerst, met specifieke aandacht voor de resultaten in Tongeren, raadplegen. Hopelijk kan u op basis van deze informatie een geslaagde rassenkeuze maken voor het seizoen 2020 – 2021. Tot slot kan u ook de bevindingen lezen van een tweejarige proef rond de bestrijding van windhalm in wintertarwe. De bestrijding van dit grasachtig onkruid vormt meer en meer een probleem, o.a. door de opbouw van resistentie tegen veelgebruikte herbiciden in het voorjaar.  Nieuwsflash
 
Bebossing vooral in landbouwgebied, schandaligLees meer
 
 
Overvloedige regenval 2021: Belgische wijnboeren vrezen slecht jaarLees meer
 
 
Aardappelgroei blijft achter Lees meer
 
 
Seizoen vroege aardappelen gestart Lees meer
 
 
Cercospora Lees meer
 
 
Gevaar van overstromingen voor plant en dierLees meer
 
 
VN-klimaatpanel focust op extreme weersomstandigheden Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Ook na de ombouw R4 West en Oost (R4WO) route voor het landbouwverkeerLees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer