Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 15 okt 2020 12:07 

Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in Duitsland


Vraag om uitleg over de gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in Duitsland van Tom Ongena aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Ongena heeft het woord.

Tom Ongena (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, minister, we hebben het in het verleden al vaker gehad over de varkenspest, toen die ook bij ons was vastgesteld. Het probleem is dat men het nu, begin september, heeft vastgesteld in Duitsland, tegen de Poolse grens. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor onze varkenshouders. Want men heeft toen één wild varken, een everzwijn, aangetroffen dat houder was van de varkenspest. Maar ik heb het opgezocht en ondertussen – we zijn een maand verder – zouden er al 38 gevallen van varkenspest zijn vastgesteld in Duitsland. En wat vooral zorgen baart, is dat het ook meer en meer landinwaarts gaat. Waar het eerst bij de grens van Polen was, is het nu al 70 kilometer meer landinwaarts. Het komt dus ook onze richting uit.

Dat zijn twee grote problemen, ook voor onze varkenshouders. Eén, het komt dichterbij, dus de kans dat dat we ook in ons land varkenspest zullen vaststellen, wordt met de dag groter. Wat zullen we daaraan doen? En twee, het is enorm marktverstorend. De Duitse varkenshouders zijn de grootste producenten van varkensvlees. Zij exporteren dat vooral naar de Aziatische markten. Wij hebben al moeten vaststellen dat die Aziatische markten hun grenzen hebben gesloten voor Duits varkensvlees, zoals ze dat ook al met ons vlees hebben gedaan. Dat heeft als gevolg dat al dat Duitse varkensvlees op de Duitse markt, op de Europese markt komt en zo een zware concurrentie wordt voor ons varkensvlees, waardoor de prijzen in de sector sterk dalen.

Het is dus de moeite waard om uw aandacht op te vestigen in deze commissie.

Minister, hoe schat u de economische en financiële gevolgen in van de Afrikaanse varkenspest die in Duitsland is vastgesteld voor de Vlaamse varkenshouderij en de vleessector? Hebt u hierover al overleg gehad met de landbouworganisaties en Federatie Belgisch Vlees (Febev)? Wat is de stand van zaken in het heropenen van de Aziatische markten voor ons vlees? Zoals gezegd hebben die naar aanleiding van de pest in ons land de markten gesloten en zijn er heel wat initiatieven genomen om die weer te heropenen. Hoe zit het daar nu mee? Overweegt u crisismaatregelen wanneer de Vlaamse varkenshouderij hard getroffen zou worden door de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland? Zo ja, welke?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Ongena, wat er al geruime tijd zat aan te komen, is recent ook gebeurd: er worden steeds dichter bij de oostelijke Duitse grens besmette dieren gevonden en sinds kort ook net over de grens, zoals u aanhaalt.

Wij kunnen op dit ogenblik het effect van de Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland waarnemen op het vlak van de gedaalde prijzen. De daling is voorlopig 1,57 percent, dat is nog niet extreem groot. Duitsland verliest wel grote exportbestemmingen, dus het zal in de nabije toekomst niet meer in competitie treden met Belgische bedrijven op de interne markt. Het kan zijn dat de Belgische prijzen verder onder druk komen te staan. Ongeveer een kwart van alle Duitse export ging namelijk naar China.

Febev en de landbouworganisaties nemen deel aan het structureel terugkoppelingsoverleg van de Europese comités in de dierlijke producten, die dienen als platform voor interactie tussen de sector en de administratie. Hier presenteert het Departement Landbouw en Visserij maandelijks de prijs- en marktevolutie van de verschillende dierlijke sectoren aan de sector en er worden meningen en bezorgdheden uitgewisseld. Op de vergadering van september is een inschatting gepresenteerd over de mogelijke impact van het virus op de Belgische varkensprijzen.

Het heropenen van de Aziatische markten wordt getrokken door de FOD Buitenlandse Zaken. Mijn administratie neemt deel aan de cel AVP, die een platform biedt voor zowel de sectororganisaties als de verschillende overheden. Hier worden updates gegeven over de politieke situatie in het buitenland ten aanzien van varkenspest in de EU en de diplomatieke acties die ondernomen worden om de embargo’s op te heffen. De diplomatieke posten blijven contacten onderhouden met de importerende landen maar krijgen voorlopig weinig bemoedigende reacties.

In oktober kan het Belgische dossier ingediend worden bij de World Organisation for Animal Health (OIE). Ik heb eind september een brief geschreven naar de federale minister bevoegd voor de landbouw om dit dossier zo snel mogelijk in te dienen. De goedkeuring hiervan is voor veel landen een voorwaarde om de discussies te beginnen over de regionalisering van exportverbod bij Afrikaanse varkenspest. Zodra een land dat varkensvlees importeert, dit erkent, wordt het besmette deel van België uitgesloten voor export maar kan het niet-besmette deel de export hervatten. Dat zou een grote sprong voorwaarts kunnen zijn.

De mogelijkheid en de noodzaak om reguliere marktmaatregelen en uitzonderlijke marktmaatregelen op Europees niveau toe te passen, wordt continu geëvalueerd. Dit gaat bijvoorbeeld over het activeren van private opslag van varkensvlees bij de Europese Commissie, om zo het aanbod tijdelijk te verminderen en het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen.

Daarnaast kan bijvoorbeeld een VLIF-waarborgregeling overwogen worden, wat de toegang tot krediet voor landbouwbedrijven bevordert, als hier nood aan is.

De voorzitter

De heer Ongena heeft het woord.

Tom Ongena (Open Vld)

Minister, dank u wel. Ik denk dat er, zeker op het einde van uw antwoord, aangegeven wordt welke maatregelen er bestaan, mochten varkenshouders in de problemen komen. We kennen het probleem natuurlijk. In Duitsland worstelt men daar ook mee. Men stelt varkenspest vast bij everzwijnen en vooral vanuit Azië worden dan de grenzen volledig gesloten, ook voor gewone varkens die worden gekweekt voor de productie van varkensvlees.

Bij ons was het een gelijkaardig probleem: toen men in de Waalse bossen enkele everzwijnen vaststelde, werden vooral de West-Vlaamse en andere Vlaamse varkensboeren daardoor getroffen. Ik denk dat het goed is – als ik u goed begrepen heb – dat er nu toch stappen gezet worden om te proberen regionaal te werken. Dit is, voor alle duidelijkheid, geen communautaire discussie, maar gewoon een vaststelling. Mochten er ergens everzwijnen gevonden worden, moet dat niet noodzakelijk een zwaar negatieve impact hebben voor gedomesticeerde varkenshouderijen. Het is dus goed, maar ik dring er echt verder op aan dat u er ook mee blijft op drukken dat die goedkeuring van het internationale agentschap er snel komt, en dat we proberen om de Aziatische markt opnieuw open te stellen voor onze varkenshouders, want dat wordt toch wel cruciaal. Het feit dat Duitsland nu getroffen wordt, heeft al een negatieve invloed op de varkensprijzen. Dat gaat er niet op verbeteren. Het is belangrijk dat we proberen zo veel mogelijk nieuwe markten te openen, en dan kijken we op de eerste plaats naar die Aziatische markten.

Het rukt op, het zit al 70 kilometer in Duitsland. Het staat in de sterren geschreven dat dat nog meer en meer onze richting uit gaat komen. Hebt u het daar misschien al eens met uw Waalse collega over gehad, over welke maatregelen we zouden moeten of kunnen nemen om te proberen de varkenspest uit ons land te houden?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

De everzwijnen versus de gewone varkens: de Internationale Dierengezondheidsorganisatie maakt het onderscheid niet om een land een bepaalde status te geven, omdat het virus tussen beide kan overgaan. Daarom is het een beetje moeilijk om een opsplitsing te maken.

Die nieuwe markten openen is superbelangrijk. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zet hiervoor alle sectoren in, zeker voor de sectoren in moeilijkheden zoals het varkensvlees. Dat wordt dus gedaan.

Wat de bijkomende maatregelen betreft, is het federale niveau bevoegd. Ik heb er geen probleem mee om met Wallonië te overleggen, maar de bevoegdheid zit eigenlijk op het federale vlak. Ik zou heel blij zijn mocht men dat regionaal onderscheid kunnen maken, dat zou globaal voor ons land een goede zaak zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Promotie van onze biercultuur in de buurlandenLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Dringend toegang nodig in Britse 12 mijlszone voor onze vissers Lees meer
 
 
Bebossing landbouwgrond Lees meer
 
 
Dierenartsen met opdracht (DMO's) in slachthuizenLees meer
 
 
Fraude met meststalen Lees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaÔsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer