Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 12 apr 2024 11:48 

Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking!


Nu de eerste zwaluwen terug in het land zijn, kunnen we alleen maar hopen dat dit het voorteken is van een periode van droog en zonnig weer. Dat betekent ook dat onze percelen terug bewerkt kunnen worden. Maar let vooral op dat je je perceel niet diep bewerkt als het onderin de bouwvoor nog nat is! Om met de meststrooier uit te rijden, kan je dan beter ook nog even geduld hebben.

Wachten op het juiste moment voor de eerste betreding en grondbewerking kan echt lonend zijn. Vooral na het natte najaar, de natte oogst en het natte voorjaar is het van cruciaal belang om je tijd te nemen om in de grond te kijken voor je je perceel betreedt.

Te vroeg op je perceel komen en je perceel bewerken in slechte omstandigheden, kan nefast zijn voor de plantengroei en dus voor de opbrengst van het gewas. Neem dus de tijd om met je spade in je grond te kijken! Twee steken met de spade tot net onder de bouwvoor kunnen je al veel leren. Een put van 50 x 50 op 50 cm diep vergemakkelijkt de waarnemingen, maar hoeft niet.

spadesteek Wat vertellen de waarnemingen jou?
 1. Heb je moeite om met de spade met eenzelfde kracht tot 50 cm diepte in de bodem te steken? Je hebt waarschijnlijk te maken met een verdichte laag. Ga na op welke diepte deze verdichte laag voorkomt.
 2. Is je grond kneedbaar? Je perceel is vermoedelijk te nat om te berijden.
 3. Verbrokkelt je grond als je het wil kneden? Dan is betreding mogelijk.
 4. Kleurt je bodem blauw? Dan zijn er mogelijks zuurstofloze omstandigheden of sprake van verdichting.
 5. Zie je wormgaten of wormen? Dan heb je een actief bodemleven.
 6. Zie je wortelgroei binnen de kluiten? Dan heb je waarschijnlijk een goede porositeit en weinig compactie.
 7. Zie je daarentegen geen poriën of heb je een zeer compacte grond? Dan heb je wellicht een verdichte bodem en een inactief bodemleven.
 8. Heb je een kruimelige structuur? Dan is de structuur van je bodem waarschijnlijk goed.

 

TIPS
 • Bevindingen kan je noteren in de 'bodemprofielfiche'. Via deze fiche kan je de kleur, het vochtgehalte, de beworteling, de structuur, de porositeit, wormen of wormgaten,… op verschillende dieptes beoordelen.
 • In de 'infofiche rond de profielput' vind je extra info rond de beoordeling.
Bodemprofielfiche Infofiche Hoe kan je het teeltseizoen best aanvatten nadat je de waarnemingen hebt geïnterpreteerd?
 • Als je bodem kneedbaar is en nat aanvoelt, is de gouden raad om te wachten om je perceel te betreden of te bewerken. Je perceel is namelijk op dat moment niet bewerkbaar, waardoor er verdichting of versmering kan optreden. Een verdichte grond maak je dan alleen maar slechter.
 • Van zodra je perceel verbrokkelt en droger is, kan je wel overgaan tot een oppervlakkige bewerking om eventuele sporen door de natte oogstwerkzaamheden uit te vlakken.
 • Bij het uitvoeren van een diepe grondbewerking moet je vooral kijken of je al dan niet te maken hebt met verdichte lagen. Is er sprake van een verdichting in een diepere grondlaag? Dan mag je deze enkel proberen op te breken indien het in deze laag droog genoeg is. Onderzoek toont aan dat machines met 3 à 6 tanden op 3 m met scherpe punt hiertoe het best geschikt zijn. Meer tanden, een dubbele bewerking of een bewerking in kruis verfijnen de grond onderin de bouwvoor te veel waardoor deze terug in elkaar valt.
 • Als je de voorbereidende grondbewerkingen hebt uitgevoerd en als laatste de verdichte laag tracht op te breken, doe je dit best met een combinatiewerktuig – voorzetwoeler en zaaimachine. Als je de verdichte laag opbreekt en zaait of plant in twee werkgangen, kan je de door de woeler losgemaakte bodemdeeltjes terug compacteren door met je tractor terug over het land te rijden.
 • Indien het perceel op een bepaalde diepte niet droog genoeg is en je gewas gezaaid/geplant moet worden, dan wacht je best op drogere omstandigheden (na de oogst van je gewas) om deze diepere grondbewerking uit te voeren. Je voert dit voorjaar bijgevolg enkel oppervlakkige bewerkingen uit. Zaai na de diepe grondbewerking meteen een diepwortelend groenbemestermengsel.
 


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw Ún natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer