Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 08 apr 2024 10:31 

Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik


Bij de start van het nieuwe spuitseizoen willen we graag nog enkele aandachtspunten rond gewasbespuitingen delen. Een correcte spuittechniek zal immers zorgen voor een efficiëntere bespuiting met minder verliezen naar de omgeving. Door enkele heel eenvoudige regels in het achterhoofd te houden slaag je erin de gebruikte middelen een stuk duurzamer te gebruiken.

Driftreductie

Sinds 2023 ben je verplicht om 75% driftreductie toe te passen en in 2026 wordt dit zelfs 90%. Sinds dit jaar is er een update van de lijst van driftreducerende maatregelen en zijn er nieuwe doppen en technieken toegevoegd. Via onderstaande link kan je het nieuwsbericht daarrond herlezen.

Update lijst driftreducerende technieken en - doppen driftreducerende doppen

Hogere driftreductie betekent ook dat je met grovere druppels spuit. Sowieso is dit geen probleem voor bodemherbiciden of systemische middelen. Die worden toch herverdeeld in de bodem of in het gewas. Voor contactmiddelen, bij onkruidbestrijding van kleine onkruiden bv, kan het aangewezen zijn een iets fijnere druppel te gebruiken. Dit kan door de spuitdruk iets op te voeren (tot max 5bar) of door een combinatie te maken met een driftreducerende techniek.

Houd ook rekening met de boomhoogte. Bij een dopafstand 50cm is de aangewezen boomhoogte ook 50cm. Hang een ketting of lint op het eind van de spuitboom om deze hoogte in de gaten te houden. Een hogere boomhoogte verhoogt de kans op drift enorm met mogelijke schade aan buurpercelen of particuliere tuinen. 

Spuitomstandigheden

Bij een bespuiting zijn de randvoorwaarden van groot belang voor een geslaagde bespuiting. De keuze van het juiste middel is slechts voor 50% verantwoordelijk voor een volledige bestrijding. Parameters als watervolume, relatieve vochtigheid, spuitdruk, rijsnelheid en windsnelheid zijn even belangrijk als het juiste middel. Meer info hierover vind je op onderstaande link.

Wat is een goede spuittechniek? Spuittechnieken Bufferzones

Bij een bespuiting langs waterlopen moet je de minimale teeltvrije bufferzone respecteren. Die bedraagt 1m voor horizontale bespuitingen en 3m voor verticale bespuitingen. Bij een blauw ingekleurde waterloop is de spuitvrije zone zelfs 3m. Het niet respecteren van deze bufferzones zorgt ervoor dat middelen makkelijk het oppervlaktewater vervuilen en dit moet absoluut vermeden worden. Bekijk ook de productspecifieke bufferzones en overleg met je adviseur om middelen te gebruiken met een zo klein mogelijke bufferzone!

Meer info over de verschillende types bufferzone vind je op onderstaande link.

Bufferzones bufferzone Puntvervuiling

Bij het vullen, spoelen en reinigen van het spuittoestel moet het risico op verontreiniging van oppervlaktewater naar beneden! Vul daarom het spuittoestel zoveel mogelijk op het veld en spoel de spuittank onmiddellijk na de bespuiting met proper water uit je schoonwatertank. Vermijd dat je het spuittoestel thuis nog moet spoelen

Als je thuis toch vult of spoelt, zorg er dan voor dat de eventuele vermorsingen of spoelwater opgevangen worden en niet in de riolering of gracht terecht komen. Dit blijft de grootste bron van verontreiniging en dit soort verontreiniging legt een zeer hoge druk op de nog beschikbare middelen!

Op onderstaande link vind je meer oorzaken van puntvervuiling maar ook heel wat tips hoe je dit kan vermijden.

Puntvervuiling overdekte spoelplaats optimale spuittechniek met Optispray

In het project Optispray zoeken we uit wat de meest optimale spuittechnieken zijn in granen, spruitkool en aardappelen. We maken een simulatiemodel dat meer inzicht zal geven in het effect van innovatieve spuittechnieken en de impact van spuitvolume, rijsnelheid, spuitdruk en keuze van spuitdop op de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden.

optispray

De resultaten na één jaar onderzoek bevestigen dat de druppelgrootte een impact heeft op de bestrijding van kleine onkruiden. Te grove druppels verlagen de bestrijdingsefficiëntie. Dit betekent echter niet dat we alleen hele fijne druppels kunnen gebruiken. Ook een 90% driftreducerende dop (Teejet TTI60) behaalde zeer mooie resultaten door zijn zeer egale spuitbeeld.

Naast druppelgrootte is ook het effect van uitvloeiers niet te onderschatten. Je streeft best naar druppels met een zo laag mogelijke oppervlaktespanning voor een goede hechting en opname. Maar ook het bladoppervlak speelt een grote rol. Sommige onkruiden, zoals melganzevoet, hebben een zeer waterafstotend karakter waardoor het zeer moeilijk is om die te bevochtigen. Verder onderzoek dit jaar moet meer inzicht geven in het effect van verschillende uitvloeiers en watervolumes op de bestrijding van onkruiden. 

Volg het project op Linkedin voor regelmatige updates!

Optispray Linkedin  


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw ťn natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer