Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 04 feb 2024 10:52 

Voorontwerp van het strategisch beleidsplan Kustvisie


Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Lydia Peeters

 

De Vlaamse Regering keurt principieel het ontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie goed. Het plan bouwt verder op het Masterplan Kustveiligheid, en streeft naar een beschermingsstrategie voor de Vlaamse kust voor de zeer lange termijn. Met Kustvisie wordt een kansrijk kustbeschermingslint aangeduid waarbinnen kustbeschermingsmaatregelen kunnen genomen worden om de kust en het achterland te beschermen tegen een duizendjarige vloedstorm bij 1, 2 en 3 meter zeespiegelstijging. Daarbij wordt verder gekeken dan kustbescherming alleen, om op een haalbare manier te zorgen voor een beschermde, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek.

De Vlaamse ministers, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Omgeving, Natuur en Toerisme zullen zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing, waaronder een openbaar onderzoek in het voorjaar 2024, het uitwerken van een nieuwe samenwerkings- en bestuursstructuur en een kostverdeling tussen de betrokken partners, van een toekomstvisie voor de kustjachthavens en een economische toekomstvisie voor de havens van Zeebrugge en Oostende, van een natuurontwikkelingsvisie voor de kuststreek en de opstart van een geïntegreerd planningsproces voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Strand- en duingebieden Westhoek en Zeepark' voor de onbebouwde delen van de duinengordel en de waardevolle strand- en duinovergangen in De Panne.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer