Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 nov 2023 10:16 

Bladluizen Wintergranen 30-31 oktober


Op 30 en 31 oktober werd voor de tweede week op rij in het waarnemingsnetwerk van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen de bladluisdruk bepaald.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (395.9 Kb)

 Waarnemingen werden gedaan op 23 percelen, 16 percelen wintergerst en 7 percelen wintertarwe. Dit gebeurde op volgende locaties:

  • West-Vlaanderen: Gistel, Helkijn, Houtave, Houtem, Koksijde, Otegem, Poperinge, Zuienkerke
  • Vlaams-Brabant: Lennik, Tienen
  • Limburg: Haren, Heks, Ketsingen, Koninksem, Millen, Mulken, Piringen, Sluizen, Ulbeek
Wintergerst

De gerstpercelen die worden opgevolgd, werden gezaaid tussen 28 september en 16 oktober. De teelt bevindt zich hoofdzakelijk in stadium 2-blad. Het vroeg gezaaide perceel bevindt zich in stadium 5-blad. Op de niet behandelde gerstpercelen nam het gemiddelde percentage planten bezet met minstens één bladluis afgelopen week toe. Terwijl vorige week gemiddeld 2.6% van de planten bezet was, bleek dit deze week gemiddeld 4.1% te zijn. Deze toename mag zeker niet veralgemeend worden. Er lijken sterk regionale verschillen te spelen.

In West-Vlaanderen toonden de percelen die nu voor de tweede keer geëvalueerd werden een stabiele tot licht gedaalde bezetting. In Limburg daarentegen nam de bezettingsgraad op alle percelen toe. Ondertussen is op alle waarnemingspercelen in Limburg die nog niet behandeld werden meer dan 5% van de planten bezet met minstens één bladluis. De ergste aantasting toont 12.5% bezette planten. Doorgaans wordt nog steeds 1 luis per plantje waargenomen. Ook in Limburg bleek een uitschieter met 7 luizen per plantje mogelijk.

Op de enkele behandelde percelen wintergerst, allen behandeld op 18 oktober, is de situatie verschillend. Een perceel in Vlaams-Brabant is na behandeling nog steeds vrij van bladluizen terwijl in Limburg de aantasting terug toenam.

Wintertarwe

De percelen wintertarwe die al konden geëvalueerd worden, zijn gezaaid tussen 4 en 17 oktober. De wintertarwe staat gemiddeld in 1-blad. In de wintertarwe blijkt hetzelfde beeld als in de wintergerst. In West-Vlaanderen een beperkte en stabiele tot licht afgenomen populatie. In Limburg daarentegen, bleek een duidelijke toename. In de oostelijke provincie nam de gemiddelde bezetting toe van 2.4% tot 7.3%.

Het winderige en regenachtige weer heeft de uitbreiding op de Limburgse waarnemingsvelden niet kunnen beperken. Toch zou worden verwacht dat de minder goede weersomstandigheden verdere kolonisatie zouden beperken of alleszins vertragen. Dit wordt ook waargenomen in Wallonië.

In het najaar gaan we uit van een interventiedrempel van 10 % planten bezet met minstens één bladluis. In Limburg hebben enkele percelen die drempel bereikt, zowel in de wintergerst als in de wintertarwe. De waarnemingen tonen sterk regionale verschillen en geven aan dat de nood om te behandelen verschilt. Een behandeling is niet overal noodzakelijk maar wel noodzakelijk is het opvolgen van je percelen en het bepalen van de aantastingsgraad vooraleer te behandelen.

Zo lang het niet echt koud wordt, kan de situatie bij gunstigere weersomstandigheden nog steeds keren. Daarom is een degelijke opvolging noodzakelijk, van reeds behandelde percelen tot percelen die nog opkomen.

In onderstaand bestand kan je de tellingen raadplegen.

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer