Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 okt 2023 11:41 

Nitraatresiducontrole op jouw perceel


De percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag tijdig jouw stalen aan.

De nitraatresiducampagne loopt tussen 1 oktober en 15 november. Bij de aanvraag in SNapp op het mestbankloket kan je kiezen voor het labo van Inagro. We bieden een goede service en correcte prijs van 76 euro excl. BTW per staal/ perceel (staalname en analyse), gedurende de volledige campagneperiode.


Wie snel in actie schiet, heeft meer impact op de staalname. In SNapp kan je jouw voorkeurdatum en zelfs voorkeur staalnemer invullen. Wij houden daar zoveel mogelijk rekening mee in de planning. Wil je liever een staalname aan het einde van de campagneperiode? Wacht dan ook niet langer en plan het moment alvast in!

Er zijn twee type staalnames:

  • Opvolgstalen: Omwille van overschrijding of aanvraag vrijstelling. Hierbij dien je als landbouwer in eigen opdracht en op eigen kosten op één of meerdere percelen die de mestbank heeft aangeduid het nitraatresidu te laten bepalen. 
  • Tegenstalen: Controlestalen worden door VLM op eigen initiatief en kosten genomen in het kader van de algemene opvolging. Je bent vrij als landbouwer om op eigen initiatief en kosten een tegenstaal te laten nemen. Dit vraag je aan via SNapp en kan ook vóór de staalname van VLM, het laagste resultaat is doorslagg
 

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer