Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 14 mei 2023 09:28 

Uitzaai suikerbieten 2023 en regels van de dynamiek


De late uitzaai is een feit en de regen van deze week remt de voortgang van de zaaiactiviteiten nog verder. Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven zijn ongeveer 60 à 65% van de bieten uitgezaaid van de 16 000 ha die gecontracteerd werden voor deze nieuwe campagne.

Door de overvloedige regenval zijn veel  percelen nog niet berijdbaar of kunnen de voorbereidende landwerkzaamheden niet aangevat worden.
Tussen de regio’s onderling bestaan er grote verschillen wat betreft de gezaaide oppervlakte. Zo is er nog relatief weinig gezaaid in de regio’s Poperinge, Ieper en Kortrijk. Ook in streken in Henegouwen en in de regio van de Vlaamse Ardennen tot Vlaams-Brabant is het wachten op droger weer om nog meer bieten uit te zaaien. Nog geen enkele streek is volledig klaar met zaaien.
Het is belangrijk om de benodigde uitzaaioppervlakte zo nauw mogelijk te respecteren. Zodoende kan voorkomen worden dat je als planter gepakt wordt door de dynamiek.

Wat is de dynamiek ook alweer precies?

De dynamiek is een regel die in het IPA vermeld staat onder artikel 8.
Het uitgangspunt is dat elke planter de hoeveelheid bieten (contracten A, B en/of C) zaait die hij of zij heeft opgegeven in de uitzaaiverklaring. Rekening houdend met het vijfjarig gemiddelde van de opbrengst per hectare wordt voor elk landbouwbedrijf een uitzaaioppervlakte berekend. Als de planter minstens 90% van deze theoretische uitzaaioppervlakte effectief inzaait, dan is hij beschermd tegen de toepassing van de dynamiek, ongeacht de geleverde hoeveelheid bieten.

Wat als van de uitzaaioppervlakte wordt afgeweken?

Echter, wanneer minder dan 90% van deze oppervlakte wordt uitgezaaid en minder dan 85% van de gecontracteerde hoeveelheid bieten geleverd wordt, dan worden de regels van de dynamiek toegepast.
Het basisproductierecht wordt dan verminderd met  het verschil tussen 85% van het basisproductierecht en de geleverde hoeveelheid bieten.

Gekorte hoeveelheid = 85% van het basisproductierecht – geleverde hoeveelheid bieten.

Bijvoorbeeld, een planter heeft een basisproductierecht van 1 000 ton en een vijfjarig rendement van 80 ton/ha. De theoretische uitzaaioppervlakte van dit landbouwbedrijf is 12,5 ha.
Worden meer dan 11,25 ha (> 90%) uitgezaaid, dan is de dynamiek niet van toepassing, ook al wordt er minder dan 85% van de contractuele hoeveelheid geleverd.
Stel nu dat deze planter maar 11 ha (< 90%) uitzaait en in de campagne wordt 73 ton/ha gerooid. Deze planter levert dan 803 ton bieten. Gevolg de dynamiek wordt toegepast met als gevolg dat het basisproductierecht in 2024 verminderd zal worden met 47 ton = ((1000 x 85 %) - 803) . 

Maar wat als er geen bieten worden uitgezaaid?

Als de planter beslist geen bieten uit te zaaien, dan verliest hij (of zij) een derde van zijn basisproductierecht. Zaait de planter gedurende twee jaar na elkaar geen bieten uit , dan verliest hij (of zij) zijn volledige basisproductierecht! Als dat zo is, dan is het niet meer mogelijk om nog contracten met Iscal Sugar af te sluiten.

Wat doet de Paritaire Commissie?

Het toepassen van de dynamiek op casussen van de planters gebeurt niet eenzijdig door Iscal Sugar of alleen door de plantersafgevaardigden. Afgevaardigden van Iscal Sugar en het bietensyndicaat komen samen in de Paritaire Commissie om de toepassing van de dynamiek te bespreken. Binnen deze Paritaire Commissie kunnen, mits gemotiveerd,  afwijkingen worden toegestaan op de regels van de dynamiek. Deze afwijkingen kunnen geldig zijn voor individuele planters, maar ook voor planters in een specifieke regio als regionale problemen zich hebben voorgedaan.
 
De prijs voor suiker noteert intussen nog steeds mooi, dus tracht zeker maximaal  uw uitzaaioppervlakte uit te zaaien. Vanuit het bietensyndicaat wensen we alle leden veel geduld en een vlotte zaai.

Inez Retz - secretaris in opvolging

 


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw n natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer