Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:24 

Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore?


De Vlaamse regering bereikte op 10 maart 2023 een akkoord over het stikstofdossier, de definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS). Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Daarnaast werd op 9 maart 2023 de steunregeling betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen goedgekeurd door de Europese Commissie. De impactscore van jouw varkensbedrijf speelt hierbij een heel belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om de impactscore van jouw eigen bedrijf te kennen. Je kunt die zelf berekenen via een webtool, namelijk de Impactscoretool. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ontwikkelde een instructievideo.

Momenteel zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over het stikstofakkoord. De enige zekerheid die er is, is dat de impactscore van elk individueel landbouwbedrijf nog steeds een belangrijke rol zal spelen. Men verwijst in het stikstofakkoord naar de impactscore voor de bepaling van de rode en de donkeroranje bedrijven, de vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven en de vergunningverlening.

Nu de steunregeling rond de vrijwillige stopzettingsregeling van varkensstallen inhoudelijk is goedgekeurd willen wij je informeren wat de steunregeling omvat. 

Alle exploitanten (KMO’s) met een exploitatie waarop varkens worden gehouden met een impactscore hoger dan 0,5% kunnen een aanvraag indienen voor de stopzettingsvergoeding. Hieronder wordt kort toegelicht wat de impactscore precies is en hoe deze berekend kan worden.

Steunregeling vrijwillige stopzetting Wat betekent deze impactscore?

De impactscore is de procentuele bijdrage van jouw exploitatie aan de kritische depositiewaarde (KDW) voor de actuele oppervlakten habitattypen in de speciale beschermingszones aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn (SBZ-H).

Een kritische grenswaarde is de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid van oppervlakte die een bepaald habitattype of leefgebied kan verdragen zonder dat het er hinder van ondervindt. Die impactscore is belangrijk voor de toetsing aan het significantiekader.

Impactscoretool en instructievideo

Om alles wat te duiden, lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een instructievideo. Die instructievideo helpt je op weg om de impactscore van jouw eigen bedrijf te berekenen. Bovenaan de pagina kan je de impactscoretool raadplegen, onderaan de pagina staat de instructievideo.

Bekijk de tool en het instructiefilmpje impactscoretool Modelleringsafspraken

Als je de impactscoretool invult, is het belangrijk om rekening te houden met de modelleringsafspraken. Hierin staan de richtlijnen over de emissiepunten rond de ligging, de hoogte, de diameter, de temperatuur en de volumestroom (enkel noodzakelijk in te vullen bij stallen met mechanische ventilatie).

Raadpleeg de modelleringsafspraken  


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer