Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 15 mrt 2023 12:32 

Rusland stemt in met verlenging graanakkoord voor 2 maanden


Na een vergadering in Genève heeft Rusland aanvaard om het graanakkoord over de export van Oekraïens graan te hernieuwen. Het akkoord dat vorige zomer werd afgesloten loopt deze maand af. Rusland is bereid het te verlengen, maar slechts voor 60 dagen. Half november werd het akkoord een eerste keer verlengd, maar dan voor 120 dagen.

De graandeal, officieel de Black Sea Grain Initiative, werd op 22 juli vorig jaar gesloten tussen Rusland en Oekraïne, een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld. Het akkoord kwam tot stand na bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije. Het moest de impact van de Russische invasie in Oekraïne op de wereldwijde graanmarkt verlichten. Miljoenen ton Oekraïens graan werd in de havens aan de Zwarte Zee geblokkeerd door Rusland.

Vooral landen in het mondiale zuiden kwamen door de blokkade in moeilijkheden. De graandeal moest de tekorten op de wereldmarkt wegwerken, de voedselprijzen doen dalen, en de hongercrisis in de wereld verlichten.  

Half november werd het akkoord een eerste keer verlengd, voor 120 dagen of vier maanden. Op 18 maart zou het aflopen, maar Rusland heeft zich bereid verklaard het opnieuw te verlengen. Weliswaar niet met 120, maar slechts met 60 dagen. Dat heeft de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Vershinin gezegd. Hij was in Genève, Zwitserland, om met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties te onderhandelen over de verlenging van het graanakkoord.

Aanvankelijk leken Rusland en Oekraïne het akkoord zonder meer te verlengen, maar Rusland stribbelt nu tegen omdat het misnoegd is over een andere bilaterale overeenkomst met de VN, over de uitvoer van Russisch kunstmest. Ook dat akkoord werd ondertekend in juli 2022, maar dan met een looptijd van drie jaar.

Moskou klaagt dat zijn export van kunstmest, een hoofdbestanddeel van de wereldwijde landbouw, wordt belemmerd door de westerse sancties. Landbouwgoederen zelf vallen niet onder de sancties, maar de export wordt volgens Rusland de facto gehinderd door onder meer sancties op logistiek en het betalingsverkeer.

Volgens Oekraïne is het voorstel van Rusland om het graanakkoord met twee maanden te verlengen in strijd met de oorspronkelijke overeenkomst. "De overeenkomst over de graandeal impliceert minstens 120 dagen verlenging, dus het standpunt van Rusland om het met slechts 60 dagen te verlengen is in tegenspraak met het document dat Turkije en de VN hebben ondertekend", schrijft minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov op Twitter.

Hij heeft het aanbod van Moskou echter niet formeel afgewezen, maar zegt dat Oekraïne wacht op het officiële standpunt van de Verenigde Naties en Turkije, die het akkoord ondersteunen.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiënte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaïs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer