Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 10 mrt 2023 13:07 

Groen licht van Europa voor vrijwillige uitkoopregeling varkenshouders


Om een globale afbouw van de varkensstapel en een daling van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie heeft vandaag laten weten groen licht te geven voor de organisatie van een oproep, waarbij varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd en vrijwillig kunnen stopzetten. Demir gaat het dossier zo snel mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. “Deze langverwachte beslissing is een zegen voor deze boeren en een mooie opportuniteit om de stikstofuitstoot terug te dringen op een vrijwillige manier”, aldus Demir.

Varkenshouderijen met een impactscore hoger dan 0,5 procent komen in aanmerking komen voor deze regeling. Die is een onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen drastisch in te perken en zo onze milieudoestellingen te halen en een vergunningsstop te vermijden. Die maatregelen zijn beschreven in de ontwerp Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), waarover de Vlaamse Regering op 23 februari 2022 een akkoord bereikte.

30 procent minder varkens
Een van de doelen is om het aantal varkens met 30 procent te verminderen tegen 2030 en via een oproep tot stopzetting de uitstoot van ammoniak sterk terug te dringen in Vlaanderen. Daarbij wordt een vergoeding voorzien voor stopzetting van varkensbedrijven met de hoogste impact.

Te grote buitenlandse afhankelijkheid
De Europese Commissie heeft vandaag laten weten groen licht te geven voor de stopzettingsregeling en voor de organisatie van een oproep. Demir legt het dossier zo snel mogelijk voor aan de Vlaamse ministerraad. “De varkenssector gaat al jarenlang van crisis naar crisis, te meer omdat we veel meer produceren dan we zelf consumeren en er dus een grote afhankelijkheid is van de buitenlandse markt. Met deze volgende stap in de uitvoering van het Krokusakkoord kunnen we varkensboeren een vrijwillige stopzetting aanbieden en zo een groot aantal onder hen uit de nood helpen, en tegelijk de varkensstapel verder afbouwen én de uitstoot van ammoniak terugdringen”, zegt Demir.

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer