Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 08 mrt 2023 14:41 

Fedagrim: PotatoEurope en Agribex op de agenda 2023


PotatoEurope 2023

Volgens een 4-jaarlijks ritme doet PotatoEurope telkens één van de vier kernlanden van de Europese aardappelteelt aan. Na Duitsland vorig jaar, is België in 2023 weer gastheer voor dit grootse openlucht aardappelevenement. Frankrijk en Nederland vervolledigen in de komende jaren de beurtrol.

Op 6 en 7 september 2023 komt de hele aardappelketen weer aan bod in Kain, nabij Doornik.

Op dit ogenblik hebben zowat 150 exposanten zich al ingeschreven, daarmee bezetten ze 70 % van de buitenoppervlakte en 65% van de grote tent. We verwachten dat in de komende weken nog een 50-tal kandidaten zich aanmelden. In ieder geval zal de hele aardappelketen weer aanwezig zijn.  Momenteel hebben we exposanten in volgende sectoren :

 

Diensten

(  9 %)

 

Pootgoed

(12 %)

Fyto

(  7 %)

 

Toelevering

(  9 %)

Machines

(25 %)

 

Transport

(  2 %)

Meststoffen

(  7 %)

 

Verwerking

(  9 %)

Opslag

(15 %)

 

Verwerkingsinstallaties

(  5 %)

PotatoEurope zou PotatoEurope niet zijn als er geen demo’s waren. Ook deze editie zullen we minstens 12 rooiers van 5 merken in het veld hebben. Daarnaast bouwen 5 bedrijven een inschuurlijn op.

Nieuw dit jaar is dat er ook 2 andere demo’s zullen worden georganiseerd nl. een demo mechanische onkruidbestrijding waarvoor voorlopig 4 machines zijn ingeschreven en een demo Alternatieve loofdoding waarvoor 2 machines zijn ingeschreven.

Agribex 2023

Agribex 2023 is één maand geleden op gang geschoten en de inschrijvingen lopen als een trein. Reeds 76 exposanten hebben zich aangemeld, wat meer dan dubbel zoveel is als na één maand in 2021. Dit jaar is wel het eerste jaar dat uitnodigingen en inschrijvingen volledig digitaal verlopen. Maar wellicht kijken exposanten er ook weer naar uit om zich aan het publiek te tonen.

We noteren voorlopig twee opvallende aspecten bij de huidige inschrijvingen : vooreerst valt het op dat de meeste exposanten hun oppervlakte behouden en niet verkleinen en verder de vaststelling dat zich weer heel wat nieuwe exposanten aanmelden wat erop wijst dat de sector toch nog zeer levendig is.

Agribex zal van 6 tot 10 december weer de gekende ingrediënten opvoeren.

Een Professionele Dag gericht op loonwerkers en dealers op woensdag, een Ladies’ Day waar de vrouw in de landbouw in de schijnwerpers wordt gezet op donderdag. Natuurlijk brengen we ook onze traditionele thema-eilanden : voor de techniek zal dat weer de Workshop Live zijn. Voor de veehouderij wil Agribex een platform zijn voor bedrijven die N-reducerende technieken voorstellen. Voor de akkerbouw pikken we een idee op dat we vorige editie al wilden uitrollen maar toen nog niet rijp was nl. robots in de akkerbouw.

Dit jaar zullen nog twee thema’s gepromoot worden. Enerzijds wordt naast de Workshop Live ook een jobhappening georganiseerd i.s.m. de regionale tewerstellingsorganisaties om zowel de opleidingen tot landbouwmechanieker te stimuleren als om rechtstreeks de link te leggen tussen de werkzoekenden en beschikbare vacatures in de sector.

Anderzijds zal meer aandacht besteed worden aan nieuwe energieën. Biogas wordt meer en meer een volwaardig alternatief, niet alleen voor gebruik op het bedrijf maar ook voor injectie in het net. Heel wat firma’s bieden zich aan. In samenwerking met gas.be, Valbiom en Biogas-e willen we zo goed mogelijk informeren wat biogas precies inhoudt. Naast biogas zijn er natuurlijk nog andere alternatieven die de landbouwer aanspreken. Windmolens op bedrijfsniveau vinden meer en meer ingang, maar ook wanneer een grote windmolen moet worden gebouwd is ruraal gebied eerst de aangewezen plek. En al zijn zonnepanelen al beter ingeburgerd, hun toepassing, vorm en uitgestrektheid neemt steeds toe.

Eens de inschrijvingen op 15 april worden afgesloten, zullen we een duidelijker zicht hebben in welke mate deze onderwerpen verder kunnen uitgerold worden.

Inschrijven : https://www.agribex.be/nl/inschrijven-2023

 

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer