Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 jan 2023 16:10 

Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!


De vorst in december 2022 veroorzaakte schade aan een aantal gewassen die nog te velde stonden, o.a. knolselder, bloemkool en suikerbieten. Voor wie schade heeft, is het bijzonder belangrijk dat de nodige maatregelen worden genomen om de schade te laten vaststellen en te melden ev. bij het Vlaams Rampenfonds.

Bestanden beschikbaar voor download:
Meldingsformulier VRF (193 Kb)

Als er schade is kan je deze mogelijk aftrekken in je belastingaangifte als forfaitaire landbouwer. Hiervoor heb je een verslag van de gemeentelijke schattingscommissie of een landbouwexpert nodig. Waarschijnlijk zijn de verliezen door vorst al in de barema's verwerkt , maar uitzonderlijke, exceptionele verliezen (bijvoorbeeld bij totaal oogstverlies) kunnen wel nog bijkomend aftrekbaar zijn.

Dit verslag kan je dienen om onder andere in bepaalde gevallen van premies teeltmislukking aan te kunnen tonen of bewijs te hebben bij het niet kunnen voldoen aan leveringscontracten.

Foto’s als aanvullend bewijsmateriaal zijn noodzakelijk. Deze kan je op vandaag nemen met de LV Agrilens app waardoor er ook een link naar de locatie van de foto aan gekoppeld is.

Voor wat betreft suikerbieten is er ook schade aan reeds gerooide bieten (ongeacht of ze schade opliepen te velde en nadien gerooid werden of al gerooid waren voor de vorst). Deze schade dien je te laten vaststellen door een onafhankelijk expert om dit meteen ook te melden aan de fiscus. Die vaststelling dient te gebeuren voor de bietenhoop opgeruimd wordt.

In deze kwestie wordt met de overheid onderhandeld voor een compensatie; de individuele fabrieken (Tiense en Iscal) zijn dit momenteel op coöperatie-niveau aan het bekijken.

Lees ook

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer