Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 jan 2023 12:45 

Overheid maakt het voor boeren gemakkelijker via LV-AgriLens


Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een mobiele app, LV-AgriLens, waarmee landbouwers hun bedrijfsdossier bij het departement kunnen vervolledigen, maar ook essentiële informatie op het veld zelf kunnen raadplegen. Voor de ontwikkeling werkte het Departement Landbouw en Visserij samen met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Bestanden beschikbaar voor download:
1 (218.5 Kb) 2 (960.6 Kb) 3 (265.4 Kb)

Landbouwers werken met tal van onzekerheden, plotse regenval, lange periodes van droogte, teelten die niet opkomen of andere onvoorziene omstandigheden. Een heleboel zaken die impact kunnen hebben op het dossier van een landbouwer, het kunnen naleven van voorwaarden om premie te verkrijgen of het kunnen naleven van wettelijke verplichtingen.

Daarom lanceert het Departement Landbouw en Visserij een mobiele app, LV-AgriLens, waarmee landbouwers hun bedrijfsdossier bij het departement via de smartphone kunnen vervolledigen. Maar landbouwers kunnen in LV-AgriLens ook proactief foto’s opladen om te bewijzen welke teelt waar is ingezaaid of te bewijzen dat een bepaalde teelt (bv. ecoregeling) werd ingezaaid op een bepaald perceel tegen een bepaalde datum. De foto’s zijn ‘geotagged’ of voorzien van de GPS-coördinaten. Bovendien hoeven deze foto’s niet door de landbouwer zelf te worden opgeladen, maar kunnen ook derden (loonwerkers, familieleden, …) dit in hun plaats doen. Op die manier winnen ze heel wat tijd en hoeven ze niet telkens op een desktop in te loggen in hun elektronisch dossier.

In LV-AgriLens vindt de landbouwer ook voor hem essentiële informatie over de landbouwgebruikspercelen en een aantal kaartlagen. Zo kan de landbouwer tijdens de ploeg- of zaaiwerkzaamheden op het veld snel een aantal zaken nagaan: welke teelten stonden er de voorbije jaren op dit perceel? Welke categorie waterloop loopt er langs dit perceel? Hoeveel afstand moet ik respecteren tot de waterloop? Waar precies loopt de grens van het naburige Natura2000 gebied?

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw: “Voor een duurzame toekomst is het belangrijk dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector voluit gaat voor digitalisering. Daarom hebben het  Departement Landbouw en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement EWI samen de app LV-AgriLens laten ontwikkelen. Deze app zet onze land- en tuinbouwers op de weg van de digitalisering. Ik wil onze landbouwers dan ook aanmoedigen om de komende weken en maanden LV-AgriLens te ontdekken.”

Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij: “Technologie in de landbouwsector staat niet stil. Ook het Departement Landbouw en Visserij trekt voluit de kaart van de innovatie en gaat op eigentijdse wijze met haar kerntaken om. Via satellietbeelden worden percelen op grote schaal opgevolgd. Waar meer gedetailleerde informatie nodig is, kunnen landbouwers vanaf nu op een gebruiksvriendelijke manier snel via een foto de nodige informatie bezorgen aan ons departement om hun dossier te vervolledigen. Bovendien opent LV-AgriLens mogelijkheden om in de toekomst meer op maat te kunnen werken.

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) als motor van innovatie

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de publieke sector in Vlaanderen aansporen om zijn enorme koopkracht meer strategisch in te zetten voor innovatie. PIO biedt overheidsorganisaties begeleiding en cofinanciering bij hun innovatieve overheidsopdrachten. Dit zijn opdrachten waarmee ze innovatieve producten en systemen willen laten ontwikkelen,  testen en aankopen in antwoord op hun behoeften en uitdagingen. Anno 2022 ondersteunt PIO meer dan 100 innovatietrajecten.  Bekijk ze hier: http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/.

Innovatie voor en door de overheid, daar staan we voor.  

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vůůr 30 april inLees meer