Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 01 jul 2024 13:43 

Koester publieke landbouwgrond


Stop de ongebreidelde uitverkoop van publieke landbouwgronden. Dat is de kernboodschap van de SALV aan de verschillende overheden met betrekking tot de omgang met publiek landbouwpatrimonium. De adviesraad bracht dit thema samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) onder de aandacht van het maatschappelijk werkveld en het brede publiek tijdens een informatief netwerkmoment op 18 april.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (977.7 Kb)

Als conclusie van dit netwerkmoment gaf SALV-voorzitter Hendrik Vandamme al aan dat alle overheden hun waardering voor land- en tuinbouw kunnen uiten door verstandig om te gaan met hun onroerend patrimonium dat geschikt is voor voedselproductie, net zoals hun voorgangers eeuwen geleden en eeuwenlang deden. Het is ook tijdens dit event dat de SALV-voorzitter aankondigde dat een advies in aantocht was. Op 28 juni volgde de unanieme goedkeuring ervan door de adviesraad.
•    Hou publieke landbouwgronden zo veel mogelijk in bezit, minstens tot er beleidskaders zijn om de agrarische finaliteit van de gronden veilig te stellen.
•    De SALV roept lokale besturen op om met en op publieke landbouwgronden een landbouwversterkend, bedrijfsgericht beleid te ontwikkelen vanuit diverse invalshoeken.
•    Promoot, ondersteun en beloon als Vlaamse overheid zulk landbouwversterkend en bedrijfsgericht beleid ten aanzien van publieke landbouwgronden.
•    Een striktere regelgeving en een breed pallet aan slagkrachtige instrumenten om zonevreemd en oneigenlijk gebruik van landbouwgronden aan te pakken, is essentieel. Dit is een belangrijke opdracht voor de Vlaamse Regering.
•    Naast algemene aanbevelingen duidt de SALV het potentieel van publieke landbouwgronden met aanvullende inzichten en aanbevelingen op basis van zijn Visienota.

 

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer