Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 24 nov 2022 14:22 

Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlakten


Dit besluit is gebaseerd op:
- oud Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, artikel 12.7, ingevoegd bij de wet van 7 november 1988 en gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 september 2022;
- De adviesaanvraag is op 18 oktober 2022 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is geen advies verstrekt binnen de gestelde termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in artikel 12.7 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, worden als volgt vastgesteld:
1° Antwerpen:
a) polders: 165 ha;
b) zandstreek: 140 ha;
c) Kempen: 120 ha;
2° Vlaams-Brabant:
a) zandstreek: 150 ha;
b) Kempen: 130 ha;
c) zandleemstreek: 165 ha;
d) leemstreek: 230 ha;
3° Limburg:
a) Kempen: 130 ha;
b) zandleemstreek: 170 ha;
c) leemstreek: 225 ha;
d) grasstreek: 165 ha;
4° West-Vlaanderen:
a) duinen: 135 ha
b) polders: 135 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) zandleemstreek: 175 ha;
e) leemstreek: 240 ha;
5° Oost-Vlaanderen:
a) polders: 130 ha;
b) zandleemstreek: 180 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) leemstreek: 225 ha.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving, wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 25 november 2022.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 november 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer