Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 21 nov 2022 09:10 

Antibioticagebruik EU gehalveerd in 10 jaar tijd


De verkoop van antibiotica voor dierlijk gebruik is tussen 2011 en 2021 bijna gehalveerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de European Medicines Agency (EMA). Volgens gegevens uit 25 landen die continu input leverden voor de volledige periode van 2011-2021, daalde de totale verkoop van veterinaire antibiotica 47 procent in deze periode.

Hierbij is de laagste verkoop bereikt sinds de gegevens hiervan worden bijgehouden. De verkoop van antibioticasoorten die van cruciaal belang worden geacht voor mensen daalde ook stevig tussen 2011 en 2021. In 2021 bestond 5,5 procent van de totale verkoop in 2021 uit cruciale antibioticasoorten voor mensen.

Het beleid in de Europese Unie is erop gericht om het gebruik van deze soorten voor dieren uit te bannen, zodat resistentie bij mensen wordt voorkomen. De verkoop van cefalosporines van de derde en vierde generatie daalde met 38 procent, polymyxines met 80 procent, fluorochinolonen met 14 procent en de verkoop van andere chinolonen daalde met 83 procent.

Volgens Ivo Claassen, hoofd van de afdeling Diergeneesmiddelen van het EMA, zijn het positieve resultaten die zijn bereikt door de inspanningen van dierenartsen, boeren en de farmaceutische industrie. 'Het laat ook zien dat beleidsinitiatieven van de Europese Unie en nationale campagnes ter bevordering van verstandig gebruik van antibiotica bij dieren een positief effect hebben', stelt hij in een bericht van de EMA.

In de boer-tot-bordstrategie heeft de Europese Commissie ook doelstellingen opgenomen over het terugbrengen van antibioticagebruik in de Europese Unie. In drie jaar tijd, tussen 2018 en 2021, hebben de 27 EU-lidstaten een reductie van 18 procent gerealiseerd. Dat is ongeveer een derde van de 50 procent reductiedoelstelling voor 2030.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer