Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 12:09 

Actieplan nutriŽntenrecuperatie in Vlaanderen


Het nutriëntenplatform Nutricycle Vlaanderen werd opgericht in 2020 en heeft de ambitie om de transitie van nutriëntenverwijdering naar -recuperatie te versnellen. Om dit mogelijk te maken, richtte Nutricycle Vlaanderen vier werkgroepen op. Deze focussen elk op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Drie werkgroepen richten zich op de aanbodzijde via drie belangrijke stromen: mest, (afval)water en agrovoedingsketen. De vierde werkgroep focust op duurzame afzet en bodemgebruik. In deze werkgroepen komen geïnteresseerde stakeholders samen om zich over een specifiek thema met betrekking tot nutriëntrecuperatie te buigen. Deelnemers kunnen hierbij actief themaís aanbrengen die hun werkgroep aanbelangen.

 Nutricycle Vlaanderen

De vier werkgroepen

  • Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest
  • Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water
  • Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit de agrovoedingsketen
  • Werkgroep Duurzame afzet en bodemgebruik
Het actieplan

Om de transitie vorm en houvast te geven, ontwierp Nutricycle Vlaanderen in samenwerking met de werkgroepen en diverse organisaties, waaronder Inagro, een actieplan. Begin dit jaar stelde Nutricycle Vlaanderen dit reeds voor aan de vier werkgroepen. Aangezien we intussen bijna een jaar verder zijn, is het tijd om via enkele concrete cases een update te geven over het actieplan. Daarom organiseert Nutricycle Vlaanderen op 6 december een studienamiddag waarin meerdere interessante praktijkcases aan bod komen.

Lees hier meer over het actieplan  


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dť internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer