Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 nov 2022 09:04 

Bedreigd veengebied in Kalmthout krijgt kilometerslange folie om nat te blijven


In het Stappersven aan de Kalmthoutse Heide heeft Natuurpunt een foliescherm van maar liefst een kilometer lang (en vijf meter diep) aangebracht om het veengebied Nol nat te houden. Als het kwetsbare veengebied droogvalt, dreigt heel wat CO2 vrij te komen die daar al duizenden jaren in de grond zit.

De Nol is een voormalig veengebied waar sinds de 14de eeuw turf ontgonnen werd en waar nog 32 hectare veen in de bodem voorkomt. Het heeft erg te lijden onder verdroging. “Dat komt deels door de omliggende grachten die de aanpalende landbouwpercelen droog moeten houden, en deels door de zomers die alsmaar droger worden”, zegt Frederik Naedts van Natuurpunt, dat het gebied beheert. “Door een foliescherm te plaatsen, blijft het kostbare water in het gebied zonder dat aanpalende eigenaars hinder ondervinden. En doordat het water langer vastgehouden wordt, zal ook het diepere grondwater aangevuld worden, wat de drinkwatervoorziening ten goede komt.”

Het foliescherm moet er concreet voor zorgen dat het veen een hogere waterstand krijgt, wat er op zijn beurt voor zou zorgen dat de bodem niet in contact komt met lucht. Dat laatste zou er immers toe leiden dat het veen wordt afgebroken en dat de daar opgeslagen CO2 vrijkomt.

“Maar een hoger waterpeil is ook interessant voor zeldzame planten zoals zonnedauw, veenpluis en veenmossen”, zegt Naedts. “Die komen nu in de verdrukking door het pijpenstrootje, een gras dat diep kan wortelen en nog een extra duw in de rug krijgt door het teveel aan stikstof dat jaarlijks uit de lucht valt. De vernatting is ook interessant voor vogels die van veen en rust houden.”

De folietechniek is nieuw in Vlaanderen, maar kende al succes in Nederland en Denemarken, klinkt het.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer