Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 nov 2022 09:04 

Bedreigd veengebied in Kalmthout krijgt kilometerslange folie om nat te blijven


In het Stappersven aan de Kalmthoutse Heide heeft Natuurpunt een foliescherm van maar liefst een kilometer lang (en vijf meter diep) aangebracht om het veengebied Nol nat te houden. Als het kwetsbare veengebied droogvalt, dreigt heel wat CO2 vrij te komen die daar al duizenden jaren in de grond zit.

De Nol is een voormalig veengebied waar sinds de 14de eeuw turf ontgonnen werd en waar nog 32 hectare veen in de bodem voorkomt. Het heeft erg te lijden onder verdroging. “Dat komt deels door de omliggende grachten die de aanpalende landbouwpercelen droog moeten houden, en deels door de zomers die alsmaar droger worden”, zegt Frederik Naedts van Natuurpunt, dat het gebied beheert. “Door een foliescherm te plaatsen, blijft het kostbare water in het gebied zonder dat aanpalende eigenaars hinder ondervinden. En doordat het water langer vastgehouden wordt, zal ook het diepere grondwater aangevuld worden, wat de drinkwatervoorziening ten goede komt.”

Het foliescherm moet er concreet voor zorgen dat het veen een hogere waterstand krijgt, wat er op zijn beurt voor zou zorgen dat de bodem niet in contact komt met lucht. Dat laatste zou er immers toe leiden dat het veen wordt afgebroken en dat de daar opgeslagen CO2 vrijkomt.

“Maar een hoger waterpeil is ook interessant voor zeldzame planten zoals zonnedauw, veenpluis en veenmossen”, zegt Naedts. “Die komen nu in de verdrukking door het pijpenstrootje, een gras dat diep kan wortelen en nog een extra duw in de rug krijgt door het teveel aan stikstof dat jaarlijks uit de lucht valt. De vernatting is ook interessant voor vogels die van veen en rust houden.”

De folietechniek is nieuw in Vlaanderen, maar kende al succes in Nederland en Denemarken, klinkt het.

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer