Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 okt 2022 09:40 

Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen


Het kabinet moet zorgen dat 500 tot 600 bedrijven (vooral grote veehouderijen) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar stoppen. Dat is een van de adviezen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Hij sprak de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen bij de stikstofcrisis.

 

Remkes noemt het laten stoppen van de zogenoemde 'piekbelasters', grote stikstofuitstoters in de buurt van Natura 2000-gebieden, "de minst kwade route" naar een forse stikstofreductie. De 500 tot 600 piekbelasters vormen volgens hem ongeveer 1 procent van alle boerenbedrijven.

Hij wil zo veel mogelijk inzetten op een ruimhartige regeling voor vrijwillige uitkoop. Maar als daar onvoldoende animo voor is, is verplicht stoppen wat hem betreft ook een optie. Dat betekent dat er uiteindelijk mogelijk vergunningen moeten worden ingetrokken. Remkes ziet dat middel vooralsnog als "een stok achter de deur".

Politiek verslaggever Lars Geerts:

"De adviezen van Remkes liggen wel ongeveer in de lijn der verwachting. Maar dat zoveel bedrijven binnen een jaar uitgekocht moeten worden, had ik niet verwacht. Dat is echt een stevige maatregel.

Gedwongen uitkoop ligt politiek ontzettend gevoelig. Coalitiepartijen VVD, CDA en de ChristenUnie willen dat namelijk niet en daarom hebben ze zoveel geld voor vrijwillige uitkoop uitgetrokken. Ze willen de boeren niet voor het hoofd stoten."

Remkes schrijft verder dat hij het jaartal 2030 nog niet wil loslaten. Hij vindt het "noodzakelijk" om met een deadline te werken. Wel wil hij dat op twee momenten, in 2025 en 2028, nog eens wordt bekeken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald. Wat hem betreft kan er dan alsnog besloten worden om om "dwingende inhoudelijke redenen" in sommige gevallen toch meer tijd te nemen. Politieke afwegingen mogen daarbij geen rol spelen, benadrukt hij.

Over '2030' was de afgelopen tijd veel te doen. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in dat jaar gehalveerd is. Dat hebben de vier coalitiepartijen in het regeerakkoord afgesproken. Maar boeren vinden dat jaartal een onhaalbare kaart en willen dat de deadline vijf jaar naar achteren wordt geschoven. In een interview met het AD zei CDA-leider Hoekstra in augustus, ondanks de coalitieafspraak, dat 2030 niet heilig is.

Remkes wil visie op agrarische sector

Remkes stelt in zijn rapport dat het omstreden stikstofkaartje, dat minister Van der Wal in juni presenteerde, van tafel moet. Dat kaartje, dat volgens Remkes ten onrechte gebracht werd als "een absolute en gedetailleerde wijsheid", zorgde voor veel onrust.

Ook vindt hij dat de kritische depositiewaarde (kdw), waarbij de maximale hoeveelheid stikstof wordt gemeten die in een natuurgebied terecht mag komen, op den duur uit de wet moet verdwijnen. Er moet veel meer gekeken worden naar de staat van de natuur en naar wat er in bepaalde gebieden wél kan.

Verder wil hij dat er nu echt een visie komt over wat Nederland in de toekomst met de agrarische sector wil. De kritiek van veel boeren is dat de overheid hen tot nu toe niet het beloofde perspectief biedt. Remkes ziet "een bloeiende agrarische sector" voor zich, maar met minder agrarische bedrijven. Hij hoopt dat er ruimte komt voor "nieuwe vormen van landbouw", die meer in lijn zijn met de eisen op het gebied van klimaat, dierenwelzijn, water, bodem, gezondheid en cultuur.

Remkes pleit ervoor om nu ook snel te komen met maatregelen voor andere sectoren zoals de industrie en de mobiliteit. Hij vindt dat de focus tot nu toe te veel op de boerensector heeft gelegen, waardoor een deel van de boeren het gevoel had "als verliezer in het verdomhoekje te worden gezet". Remkes zei geschrokken te zijn "van de oprechte wanhoop die te zien was in ogen van redelijke mensen".

Remkes werd aangesteld om het vertrouwen tussen boeren, natuurorganisaties en de overheid te herstellen. Hij stelt dat dit vertrouwen nog niet terug is en dat dit ook niet in een handomdraai zal gebeuren. Hij denkt niet dat zijn rapport bij de landbouwsector, de natuurorganisaties of het kabinet enthousiast zal worden ontvangen. Maar hij wil het eerlijke verhaal vertellen en dat is, volgens hem, dat de stikstofmaatregelen te lang vooruit zijn geschoven en dat er nog altijd veel te veel stikstof wordt uitgestoten.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer