Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 aug 2022 18:10 

Droogte 2022: grondwaterstanden verder gedaald


Door de droogte is het grondwater in Vlaanderen verder gezakt, en ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen dalen overal sterk. Dat blijkt uit het meest recente toestandsrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op 18% van de meetplaatsen in die waterlopen worden zelfs historisch lage veertiendaagse gemiddelde debieten gemeten.

De historisch lage debieten van onbevaarbare waterlopen situeren zich op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en in het Dender- en het Dijlebekken. Op 53% van de meetplaatsen in heel Vlaanderen worden momenteel zeer lage en lage veertiendaagse gemiddelde debieten gemeten. Katrien Smet, woordvoerster van de VMM, zegt in ‘De Ochtend’ op VRT Radio 1 dat daardoor fauna en flora in de problemen komen.

Smet benadrukt ook dat er problemen zijn bij de bevaarbare waterlopen. “Ook daar moet men tal van maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er nog schepen kunnen blijven varen”, zegt ze. Het gaat dan om een vermindering van de captatie, het gegroepeerd door de sluizen gaan - wat leidt tot langere wachttijden - , of een diepgangbeperking van 20 centimeter op de Boven-Schelde. “We bekijken de situatie van dag tot dag, we werken vooral preventief zodat de situatie hopelijk niet erger wordt”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.

Volgens de meest recente cijfers van 1 augustus vertoonde ook 79 procent van de meetplaatsen voor grondwater een lage (44 procent) tot zeer lage (35 procent) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

“De situatie is ernstig en wordt nauwgezet opgevolgd”, zegt Smet. Ze benadrukt echter ook dat Vlaanderen beter gewapend is tegen de droogte dan een paar jaar terug.

Het tekort aan neerslag is vorige maand nog verder opgelopen. Dat is vooral in het westen van Vlaanderen het geval, meldt de VMM. Daar behoren de neerslagtekorten tot de vijf procent hoogste waarden ooit voor de tijd van het jaar.

Op Radio 1 zei Smet ook dat de VMM geen pieken ziet in het verbruik van water, wat vaak wel het geval is wanneer het erg warm is. “Het zou kunnen dat de mensen op hun centen letten, het leven is duurder geworden, maar misschien zijn mensen zich ook bewuster van hun eigen gedrag, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het zijn niet alleen de boeren of de industrie, we moeten het allemaal samen doen.”

Maandag is er opnieuw een bespreking van de droogtetoestand door de adviesgroep Droogte. Op korte termijn verwacht de VMM namelijk dat in het grootste deel van Vlaanderen het zeer tot extreem droog zal blijven.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer