Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 aug 2022 11:43 

Kerncijfers landbouw 2022


Ten gevolge van de slechte weersomstandigheden vorige zomer werden er grote opbrengstdalingen genoteerd voor wintertarwe en spelt, elk -11%. Doordat er een oppervlaktestijging was voor beide teelten was de productiedaling van wintertarwe minder groot (-6% of -93 727 ton) en werd er zelfs een productiestijging opgetekend voor spelt van 6% of +9 904 ton.

LEES

2021 was een goed maïsjaar wat productie betreft. Ondanks de oppervlaktedaling voor korrelmaïs met -7% steeg de productie dankzij de goede opbrengst met 12%. De oppervlakte voor voedermaïs was iets hoger dan in 2020, nl +0,85% maar ook hier steeg de productie met +12%. In 2021 werd er 60 594 ton meer korrelmaïs en 848 001 ton meer voedermaïs geproduceerd.

Bij de suikerbieten daalde de productie met -5% of -234 008 ton, dit als gevolg van zowel een oppervlaktedaling (-3%) als een opbrengstdaling (-2%).

Niettegenstaande de oppervlakteafname van aardappelen met 7,6%, werd de productiedaling als gevolg van de goede opbrengst (+6,7%), in 2021 beperkt tot -1,5% of -57 437 ton.

Na de tegenvallende opbrengsten van vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid (-16%). In 2021 steeg de opbrengst met +27% maar dit was niet voldoende om het opbrengstniveau van 2019 te bereiken. Door deze stijging kon toch nog een productiestijging van 7% of +5 342 ton gehaald worden.

De productie van koolzaad nam af met -5% of 1 490 ton. Deze daling was volledig toe te schrijven aan de opbrengstdaling van 7%.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Droogte 2022: Frankrijk richt crisiscel opLees meer
 
 
Aanhoudende droogte 2022: West-Vlaamse boeren lijden zware verliezenLees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Droogte 2022: grondwaterstanden verder gedaald Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Droogte 2022: zomer houdt aan tot in septemberLees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Stevige groeicijfers voor de Vlaamse agrohandel in 2021 Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer