Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jun 2022 12:08 

Vogelgriepvirus aan de kustlijn


Door een erg dodelijke mutatie van het vogelgriepvirus werd de voorbije weken in Frankrijk, Nederland en België massale sterfte vastgesteld bij in het wild levende vogels. Vooral grote sternen worden zwaar getroffen. Dat meldt Natuurpunt donderdag.

Tot nu toe maakte vogelgriep bij wilde vogels vooral tijdens de wintermaanden slachtoffers. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit. In 2022 kwam daar verandering in. Het is voor het eerst dat de vogelgriep ook in de broedperiode heerst.

In de tweede helft van mei lagen er plots vele dode volwassen grote sterns in en rond broedkolonies in Frankrijk, België en Nederland. Grote sterns zijn sierlijke, op meeuwen lijkende zeevogels die in Afrika overwinteren en in Europa broeden. Analyse van de dode vogels gaf aan dat de hoog pathogene vogelgriep de doodsoorzaak was.

In Platier d’Oye, een Frans natuurreservaat niet ver van de Belgische grens, stierven bijna 1.700 vogels van de 1.500 broedparen. In drie Nederlandse kolonies met in totaal 6.600 broedparen werden op tien dagen tijd al zowat 3.800 dode volwassen vogels geruimd. Maar ook in de kleine kolonie van Zeebrugge, die beperkt is tot 60 nesten, werden al 22 dode vogels gevonden.

Ook andere zeevogels worden getroffen. Uit Engeland komen berichten van massale sterfte bij Jan-van-Genten. En ook in Vlaanderen worden dode en zieke zeevogels gemeld. Het gaat dan vooral om meeuwen en sterns. Het aantal gemelde gevallen neemt de voorbije dagen toe, wat er waarschijnlijk op wijst dat de uitbraak nog maar in een beginfase zit.

Het vogelgriepvirus dat nu circuleert is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels. De kans op humane besmetting is bijzonder klein, maar uit voorzorg is het aangewezen om geen dode of zieke vogels aan te raken. Wie een zieke of dode vogel aantreft in de kuststreek contacteert best het gratis telefoonnummer van de influenzalijn (0800/99777).

 


  Nieuwsflash
 
Het Vlaamse dierenwelzijnslabel Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over weidemelkLees meer
 
 
Vlaamse voedseltop en de oorlog in OekraÔne Lees meer
 
 
Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen rekenen op stopzettingsvergoeding Lees meer
 
 
Rol van de Vlaamse landbouwers in lokale energiegemeenschapLees meer
 
 
Overleg met het Platform Voedselverlies Lees meer
 
 
Vlees blijft vaste plek op het bord van de Belg behouden Lees meer
 
 
Gewasbeschermingplan EU stuit op muur van kritiek Lees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaÔs, maar minder groenten Lees meer
 
 
Advies EC over het Vlaamse deel van het GLBLees meer