Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jan 2022 08:11 

Bedrijfsadvies bemesting, hét antwoord op de dure kunstmest!


De kunstmestprijzen swingen de pan uit en hebben zo een belangrijke invloed op de productiekosten van de gewassen. Een beredeneerde bemesting kan de benodigde hoeveelheid kunstmest aanzienlijk verlagen. De begeleiders van Inagro helpen je deze uitdaging te beantwoorden en helpen je op weg naar een perceelsspecifieke bemestingsstrategie.

Bemesting afgestemd op de bodemeigenschappen

Elk perceel heeft z’n eigen koolstofgetal en grondsoort, een perceel met een hoog koolstofgetal zal minder bemesting nodig hebben dan een perceel met een laag koolstofgetal. De tabel hiernaast geeft de verwachte maandelijkse N-mineralisatie uit bodemorganische stof weer. Hier zie je dat een zandleem met koolstofgetal 1,3% jaarlijks 190 kg N/ha vrijgesteld, dit is bijna dubbel zoveel als bij een koolstof getal van 0,7%.

Maar ook het bodemtype heeft zijn invloed. Zo is in de tabel te zien dat een koolstofgetal van 1,3% in een zandleem 190 kg N/ha vrijstelt, in een zandbodem is dit 27 kg N/ha minder.

Inagro bekijkt samen met jou welke bemesting op welk perceel nodig is. 

Stikstofmineralisatie Bemesting afgestemd op de groenbedekker

Op heel wat percelen worden groenbedekkers ingezaaid. Een goede praktijk, want dit vanggewas kan heel wat reststikstof en najaarsmineralisatie opnemen en zal het perceel ook behoeden voor uitspoeling tijdens de winterperiode. Na de winter wordt de groenbedekker een groenbemester en zal de opgenomen stikstof opnieuw gaan vrijstellen.

De vrijstelling van stikstof uit de ingewerkte groenbedekker is afhankelijk van het type groenbedekker. Grasachtigen zullen hun stikstof trager vrijstellen dan bladrijke bijvoorbeeld. Inagro bekijkt de verschillende groenbedekkers en hoe je de stikstof hieruit zo goed mogelijk kan benutten voor de volgteelt.

Inwerken groenbedekker Voorteelt

De voorteelt van het perceel heeft ook een grote invloed op de toe te passen bemesting. Na de oogst blijven oogstresten op het perceel achter, die stikstof vrijstellen voor de volgteelt. Afhankelijk van de welke teelt voorafging, zien we grote verschillen in de effectieve vrijstelling van stikstof. De oogstresten van spruiten bevatten bijvoorbeeld 130 - 255 kg N/ha en kunnen dus zeer veel stikstof naleveren voor de volgteelt. Ook de oogstresten bij bloemkool zijn rijk aan stikstof (90-175 kg N/ha), hier zien we bijvoorbeeld grote verschillen tussen verse markt of industrie. 

Omgekeerd zien we ook oogstresten die stikstof vragen voor hun vertering, dit zien we bij oogstresten met een hoge koolstof/stikstof-verhouding. Zo onttrekken de oogstresten van korrelmais een 20 kg N/ha voor de vertering de eerste weken na onderwerken. 

Inagro wijst jou de weg in de hoeveelheid stikstof die oogstresten bevatten en wanneer deze vrijgesteld worden.

Oogstresten bloemkool Scheuren van grasland

Zeker na het scheuren van meerjarig grasland komt veel stikstof vrij. Om een te hoog nitraatresidu te vermijden, is het van belang om op het juiste moment te scheuren, de juiste volgteelt te kiezen en een eventuele bemesting af te stemmen op een bodemstaal met bemestingsadvies.

 

 


  Nieuwsflash
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen Lees meer
 
 
Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Droogte 2022: klimaatverandering voelenLees meer
 
 
Droogte 2022: we zullen er moeten aan wennenLees meer
 
 
Oorlog Oekraïne: Frankrijk ontvangst 400 mio euro van Europa voor steun van de boerenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Droogte 2022: Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water Lees meer
 
 
Droogte 2022: agro-meteo berichten (30/4)Lees meer
 
 
Franse boeren zaaien meer zonnebloemen en minder maïs Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer