Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 nov 2021 08:12 

Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector


Akkerbouw: netto bedrijfsresultaat voor het eerst sinds 2014 positief
Groenten onder glas: netto bedrijfsresultaat van ruim 156.000 euro
Groenten in open lucht: netto bedrijfsresultaat positief
Sierteelt onder glas: netto bedrijfsresultaat van bijna 48.000 euro
Fruit: netto bedrijfsresultaat van 58.000 euro
Melkvee: negatief netto bedrijfsresultaat
Vleesvee: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief
Varkens: netto bedrijfsresultaat van 133.000 euro
Legpluimvee: netto bedrijfsresultaat van 106.000 euro
Slachtpluimvee: netto bedrijfsresultaat van bijna 113.000 euro

 • Akkerbouw: netto bedrijfsresultaat voor het eerst sinds 2014 positief

  In de sector van de akkerbouw was in 2019 de stijging van de opbrengsten groter dan de toename van de kosten. Dat resulteerde in een stijging van het familiaal arbeidsinkomen van 35.279 euro in 2018 tot 40.551 euro in 2019 (in lopende prijzen). Dat is de hoogste waarde sinds 2014. Het familiaal arbeidsinkomen min de vergoeding voor eigen arbeid geeft het netto-bedrijfsresultaat, wat beschouwd kan worden als beloning voor het management van de bedrijfsleider. Het netto-bedrijfsresultaat was voor het eerst sinds 2014 positief, al ging het in 2019 om een kleine winst.

 • Groenten onder glas: netto bedrijfsresultaat van ruim 156.000 euro

  In de glasgroentesector was de toename van de opbrengsten in 2019 ongeveer in evenwicht met de toename van de kosten. Het familiaal arbeidsinkomen kwam zo op 257.054 euro. Het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, voor het 6de jaar op rij, positief en kwam uit op 156.484 euro.

 • Groenten in open lucht: netto bedrijfsresultaat positief

  In de sector groenten in open lucht bleven opbrengst en kosten in 2019 ongeveer constant en daalde het familiaal arbeidsinkomen licht tot 74.572 euro. Het netto-bedrijfsresultaat kwam uit op 13.802 euro.

 • Sierteelt onder glas: netto bedrijfsresultaat van bijna 48.000 euro

  In de sector sierteelt onder glas was de kostendaling in 2019 bijna voldoende om de opbrengstdaling te compenseren. Het familiaal arbeidsinkomen daalde licht tot 131.376 euro. Na vergoeding voor eigen arbeid bleef het netto-bedrijfsresultaat met 47.808 euro in 2019 positief.

 • Fruit: netto bedrijfsresultaat van 58.000 euro

  In de fruitsector steeg het familiaal arbeidskomen in 2019 tot 142.474 euro door een forse toename van de opbrengsten. Op die manier was het familiaal arbeidsinkomen ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken. Hierdoor was het netto-bedrijfsresultaat sterk positief in 2019 en bedroeg 58.132 euro.

 • Melkvee: negatief netto bedrijfsresultaat

  In de melkveesector compenseerde in 2019 de stijging van de opbrengst de eveneens stijgende kosten wat zorgde voor een toename van het familiaal arbeidsinkomen tot 65.680 euro. Dat was niet voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat negatief uitviel op -19.761 euro.

 • Vleesvee: netto bedrijfsresultaat opnieuw negatief

  In de vleesveesector bleven de opbrengsten in 2019 constant terwijl de kosten licht toenamen. Als gevolg daarvan daalde het familiaal arbeidsinkomen licht tot 10.634 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, ruim onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2019 neerkwam op -43.965 euro.

 • Varkens: netto bedrijfsresultaat van 133.000 euro

  In de varkenssector compenseerde de sterke stijging van de opbrengsten in 2019 ruimschoots de stijgende kosten waardoor het familiaal arbeidsinkomen steeg tot 198.247 euro. Dat was ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat sterk positief uitviel op 133.067 euro.

 • Legpluimvee: netto bedrijfsresultaat van 106.000 euro

  In de legpluimveesector daalden in 2019 de opbrengsten meer dan de kosten. Daardoor nam het familiaal arbeidsinkomen fors af tot 185.649 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, toch ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2019 neerkwam op 106.082 euro.

 • Slachtpluimvee: netto bedrijfsresultaat van bijna 113.000 euro

  In de sector van het slachtpluimvee stegen zowel de opbrengsten als de kosten in 2019, resulterend in een familiaal arbeidsinkomen van 169.121 euro. Ook het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, net als in de voorgaande jaren, positief en bedroeg 112.705 euro.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

 


  Nieuwsflash
 
Betere contractprijzen aardappelen voldoende om aan groeiende vraag te voldoen?Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool verse markt - late herfst Lees meer
 
 
Nieuwe friet- en chipsrassen aardappelen in proef (2021)Lees meer
 
 
Ga mee in dialoog over het toekomstige mestbeleid Lees meer
 
 
PFAS-verontreiniging in Vlaanderen: tegemoetkoming nu aanvragenLees meer
 
 
Consumptieprijsindex – januari 2022 Lees meer
 
 
Start 2022 met een Waterpaspoort van jouw land- of tuinbouwbedrijf Lees meer
 
 
Vlaams strategisch plan in het kader van het GLBLees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
Vlaamse algenmaand in februari 2022 Lees meer
 
 
Aanpassing van de pachtwetgevingLees meer
 
 
Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'Lees meer
 
 
Erkenning ramp 'overstromingen 14/5/16 juli 2021' VLAANDERENLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WALLONIE erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Deconnectierecht nu al bij amtenaren, straks in de privé?Lees meer
 
 
7 laatste jaren waren warmste ooit Lees meer
 
 
Ook PFAS-concentraties in voedingsproducten op onverdachte locatiesLees meer
 
 
Precisielandbouw Lees meer
 
 
Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd Lees meer
 
 
PFOS: tegemoetkoming voor landbouwers regio Zwijndrecht aanvragenLees meer
 
 
AEA-lijsten Lees meer
 
 
Invoering Internationale Aardappeldag Lees meer
 
 
Soja-areaal en insecten als alternatieve eiwitten in VlaanderenLees meer
 
 
Do’s en don’ts van grasland scheurenLees meer
 
 
Kunstmest strooienLees meer
 
 
Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1Lees meer
 
 
Toekomst van Polders en Wateringen Lees meer
 
 
Jachtexamen 2022Lees meer
 
 
Bietenrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Maïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Administratieve deadlines MestbankLees meer
 
 
Eindrapport projectgroep Landbouw en Visserij en de projectgroep OmgevingLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer