Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 19 nov 2021 08:45 

Het wordt nóg warmer, natter en droger


Wat is de mogelijke impact van klimaatverandering in Vlaanderen? Eenvoudig uitgedrukt: meer hittegolven, meer en hevigere onweders, drogere zomers, nattere winters en een stijgend zeeniveau. Dat wisten we toch al? Dankzij het vernieuwde Klimaatportaal duik je nog dieper in de details en moet je vaststellen dat de impact nog sterker ingeschat moet worden dan we tot nu toe hebben aangenomen. De belangrijkste conclusies op een rijtje.

Meer hittestress

Het aantal hittegolfdagen kan toenemen van 4 in een gemiddelde zomer nu tot bijna 20 tegen 2050. Dat kan leiden tot heel wat extra hittestress met een belangrijke gezondheidsimpact bij erg jonge kinderen en ouderen.

Icoon hitteVooral de steden en het oosten van het land kunnen rond 2030 al bijna jaarlijks met belangrijke hittestress geconfronteerd worden. Tegen 2050 kan heel Vlaanderen er frequent mee te maken krijgen.

Lees meer over hitte » 

Meer droogte

Icoon droogteOok droogte kan zich de komende decennia vaker voordoen, en de droge periodes zullen dan langer duren én intenser zijn. Bodemvochtgehaltes lopen terug en debieten en waterstanden van waterlopen dalen. Dat kan leiden tot schade aan landbouwteelten en ecosystemen. Zo kan het aantal droogtedagen waarop gewassen droogtestress ervaren oplopen van 6 dagen in een gemiddeld jaar onder het huidig klimaat, naar 10 dagen tegen 2050. En ook het aantal dagen met een erg laag waterdebiet in waterlopen kan op die periode bijna verdubbelen. 

Lees meer over droogte »

Meer en heviger onweer

Icoon wateroverlastTegen 2050 kunnen hevige onweersbuien 3 keer vaker voorkomen dan nu. De hoeveelheid water die dan valt zal sterk toenemen. Het aantal gebouwen dat gevaar loopt voor wateroverlast, kan zo toenemen van 4,5 % in het huidig klimaat naar 7,8 % tegen 2050. Een toename van die gebouwen valt in iedere Vlaamse gemeente te verwachten, maar is het grootst op plaatsen met veel verharding en/of steile hellingen.

Leer meer over wateroverlast »

Voor meer belangrijke conclusies rond effecten en impacts, neem ook eens een kijkje bij:

Kunnen we dit aanpakken? Samen wel!

Het Klimaatportaal schetst de mogelijke problemen die gepaard gaan met verdere klimaatverandering in Vlaanderen. Maar de VMM werkt ook samen met partners aan mogelijke oplossingen om Vlaanderen klimaatbestendig te maken.

Meer daarover via het klimaatthema op onze website

 


  Nieuwsflash
 
Het labo van VMM in Gent blijft bestaan Lees meer
 
 
Elke dag van oktober ongeval met landbouwvoertuig Lees meer
 
 
Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen Lees meer
 
 
Fruitteelt - Onderzoek inzake samenwerkingen en beheersing marktrisico's Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzetting varkenshouderij - Vergoedingen Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privé chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Evolutie Belgische appelteelt Lees meer
 
 
Energiecrisis: beperking indexatie huurprijzen Lees meer
 
 
Eindelijk minimumpensioen voor meewerkende echtgenotenLees meer
 
 
EU verstrengt regels rond restjes bijendodende pesticide in geïmporteerde levensmiddelen Lees meer
 
 
West-Vlaanderen wil vier gebieden klimaatrobuust maken Lees meer
 
 
Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat Vlaanderen zich droog draineert Lees meer
 
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer