Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2021 13:36 

Coronacompensatie aardappeltelers


In 2020 werd bedrag van 10 miljoen euro werd een bedrag van 10 miljoen euro voorzien om de ergste verliezen voor de aardappeltelers te compenseren.
Intussen werden met Kerst alle vergoedingen uitbetaald.

Er werden 429 dossiers ingediend. Er werd in totaal 233.459 ton aangeboden voor vergoeding. De gemiddelde aanvraag had betrekking op 544 ton.

De uitbetaling gebeurde op 24/12/2020 voor een totaalbedrag van 5,19 miljoen euro. Het maximale budget van 10 miljoen euro wordt niet overschreden.

Alle aanvragen werden administratief gecontroleerd. Bij 6% van de dossiers werd eveneens een controle ter plaatse uitgevoerd. De selectie van deze dossiers voor controle ter plaatse gebeurde op basis van een risicoanalyse en een toevalselectie.
Tijdens de controle ter plaatse werd, naast het controleren van de bewijsstukken m.b.t. de vermelde stock, eveneens gecheckt hoeveel kg dagelijks aan de aanwezige runderen werd gevoederd en in welke periode. Dit werd onder meer geverifieerd aan de hand van de beschikbare diergegevens. Via deze gegevens kon geverifieerd worden of met het vervoederen van de aardappelen aan de dieren minder ander veevoeder moest worden aangekocht.  Nieuwsflash
 
Pelsdierenhouderij - Coronavaccin - Uitdoving Lees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
100 dagen brexit - update Lees meer
 
 
Hoofdverdachten fipronilaffaire krijgen een jaar cel Lees meer
 
 
Landbouwster uit Langemark-Poelkapelle in gezicht verbrand door obusLees meer
 
 
Vorst 2020: 40.000 hectare suikerbieten overgezaaid in Frankrijk Lees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Franse boeren vrezen voor wijn- en fruitoogst na strenge vorst Lees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
LA-traject mikt op ge´ntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus) Lees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer
 
 
84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma Lees meer