Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2021 09:27 

Verhogen van markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt


Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Europese lidstaten zijn reeds geruime tijd verplicht marktinformatie aan de Europese Commissie te melden. Het gaat hier voornamelijk om wekelijks en maandelijks te melden prijsgegevens van de meeste landbouwsectoren, maar ook om productie- en areaalgegevens. Sinds 1 januari 2021 zijn de gegevensverplichtingen uitgebreid. Met dit initiatief wil de Europese Commissie reageren op het gebrek aan transparantie en de informatie-asymmetrie in de voedselvoorzieningsketen. Om te verzekeren dat het Departement Landbouw en Visserij zal beschikken over de nodige gegevens die het Vlaams Gewest moet overmaken, voorziet de Vlaamse Regering nu, na advies van de SALV, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State, definitief in de opmaak van regelgeving, waarbij aan de marktdeelnemers wordt opgelegd om bepaalde markt- en prijsgegevens te bezorgen aan het Departement Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer