Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jan 2021 10:16 

Promotie van onze biercultuur in de buurlandenDe voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.   

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Loes Vandromme (CD&V)

Voorzitter, minister, collega's, ook na de brexit promoten Britten de Westhoek als een interessante toeristische bestemming. Tot deze fijne vaststelling kwamen we toen bleek dat de Britse krant The Guardian de Westhoek promoot als een van ‘the places to go’ in 2021.

In de krant wordt verwezen naar de landelijke charme van de Westhoek met de wondermooie landschappen, de beklijvende oorlogsherinneringen en de vele streekproducten: vlees, hop, groenten, wijn en bier.

Dat de biercultuur bij de Britten zeer in de smaak valt, weten we al langer. Ze hebben er zelf een stevige reputatie, maar ze hebben uiteraard ook interesse in onze biercultuur, die sinds 2016 trouwens op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO prijkt, en dit omwille van de grote keuze aan authentieke, lokale en typische bieren.

Nieuwe regelingen rond de brexit dreigen het echter moeilijker te maken om als Britse toerist naar de Westhoek af te zakken.

Minister, hoe zult u verder inzetten op het promoten van onze biercultuur in onze buurlanden?

Zijn er plannen om de biercultuur in de Westhoek en ruimer in West-Vlaanderen te ondersteunen en te promoten? Ik verwijs hierbij graag naar het abdijbier van Westvleteren, Sint-Bernardus, de hopcultuur in Poperinge, maar ook naar de roodbruine bieren in de Leiestreek, onder aanvoering van de brouwerij Rodenbach uit Roeselare. We zouden er dorst van krijgen.

Welke hindernissen ziet u voor Britse toeristen die hun vakantie in Vlaanderen willen doorbrengen? Hoe zult u deze hindernissen wegwerken? 

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, zoals u weet, staat in de beleidsnota heel duidelijk dat we het thema 'bier' actief meenemen in de werking van Toerisme Vlaanderen. We richten ons hierbij op vier doelgroepen: consumenten en individuele reizigers; algemene perscontacten; bierjournalisten en bloggers; reisprofessionals. Ook de komende jaren blijven we inzetten op het thema ‘bier’. 

In het kader van de ‘Reizen naar Morgen’-strategie gaan we steeds meer inzetten op specifieke internationale ‘beercommunities’. Ook onze buurlanden, waaronder Groot-Brittannië, kennen actieve beercommunities die zeer geïnteresseerd zijn in de biercultuur. Aan de hand van lokale verhalen, ambassadeurs, zullen we een ‘bierbeleving’ creëren en zo in de markt zetten. We gaan ook een samenwerking aan met het onlinebierplatform Belgian Smaak, www.belgiansmaak.com, waar interessante bierverhalen in Vlaanderen worden gedeeld.  Ook vertegenwoordigen en promoten we onze biercultuur op verschillende bierfestivals en bierevenementen in het buitenland, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, op Planète Bière in Frankrijk en op ‘Meet the brewer’ in Kopenhagen.

Door de huidige pandemie werden wel veel promotionele acties in het buitenland uitgesteld. Die zullen uiteraard opnieuw worden opgenomen van zodra de situatie verbetert.

U verwijst terecht naar de biercultuur in de Westhoek in West-Vlaanderen  als bakermat van de traditionele en unieke bierstijl Vlaams oud-bruin, van verschillende trappisten en abdijbieren en van de Belgische hop. We zullen dit zeker uitlichten. Daarnaast zal werk worden gemaakt van kwaliteitsvolle en innovatieve bierbelevingen. We bekijken enerzijds de ontwikkeling van biertoeristische routes doorheen Vlaanderen. Ook in Limburg, Vlaams-Brabant, overal zie je microbrouwerijen opkomen. Dat is eigen aan ons. We werken ook aan de basiskwaliteit en kwaliteitsopschaling van onze bierbelevingen bij brouwerijen. Zo wil ik onze fiets- en wielercafés ook graag meer onder de aandacht brengen. 

Er was de voorbije jaren enige onzekerheid over de regels die voor Britse toeristen zouden gelden door de brexit. De voornaamste onzekerheid betrof een eventuele visumplicht. Dat is ondertussen uitgeklaard. Er zijn wel nog enkele wijzigingen naar aanleiding van de brexit, maar ze vormen geen grote belemmering om naar Vlaanderen te reizen. Paspoorten zullen nog minstens zes maanden geldig moeten zijn bij de start van de reis. Douanebeambten kunnen in theorie onderdanen van het Verenigd Koninkrijk vragen hun retourticket te tonen, maar de meeste bezoekers beschikken meestal al over een returnticket. We zien eigenlijk geen grote implicaties voor ons.

De bovenstaande eerder kleinere wijzigingen hebben bovendien slechts betrekking op een beperkt percentage van de toeristen, zeggen de diensten, en ze gelden uiteraard ook voor onze belangrijkste concurrerende bestemmingen.

Ons buitenlandkantoor in Londen verschaft momenteel informatie over de wijzigingen die ingang vonden op 1 januari, via zijn consumentencommunicatie. Maar laten we duidelijk zijn: de grootste belemmering momenteel voor het internationaal reisverkeer is niet de brexit maar de covidpandemie.

Mevrouw Vandromme, ik hoop dat ik op al uw vragen heb geantwoord. Het thema bier, biercultuur, bierbeleving, bierroutes,... wordt opgepikt en via de geschikte kanalen en gespecialiseerde perskanalen bekendgemaakt.

De voorzitter

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Loes Vandromme (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.

Het bericht van The Guardian werd in onze regio echt wel massaal gedeeld. Heel veel mensen waren terecht fier dat het als het ware in ons DNA zit. Ik ben zelf schepen in Poperinge, de hopstad. Men kan geen bier maken zonder hop. We hebben het dus ook massaal gedeeld, al was het maar omdat het een lichtpuntje was in deze toch wel bizarre en donkere tijden. Het werd bijna als een blijde boodschap verspreid. Vandaar dat ik er in deze commissie een vraag over wilde stellen.

U spreekt over lokale verhalen en ambassadeurs. We hebben ook een hopmuseum dat vertrekt van lokale verhalen, de erfgoed- en geschiedenisverhalen. Misschien kunt u bij ons eens op bezoek komen in betere tijden om te zien hoe wij proberen het lokale verhaal aantrekkelijk te maken.

U hebt het al aangehaald: de impact van de brexit op de toeristen vanuit Groot-Brittannië naar Vlaanderen. U zei dat het wel meevalt met de visumplicht. Maar mijn grootste vrees is – en die wordt ook gedeeld door de toeristische ondernemers in de buurt – hoe de wisselkoers zal zijn en wat de impact zal zijn op het aantal mensen dat de oversteek zou maken om hier te genieten van onze lekkere bieren en een bezoek te brengen aan de toeristische centra. Ik verneem dat hierover in februari een uitgebreidere hoorzitting zal komen in de commissie. Ik ben benieuwd wat we daar zullen horen. Mijn grootste vraag is om het bierverhaal verder uit te schrijven en te koppelen aan andere lijnen, zoals erfgoedverhalen en lokale verhalen. Als u in het Vlaams Parlement op zoek bent naar een ambassadeur voor de biercultuur, dan ben ik zeker kandidaat.

De voorzitter

Mevrouw Rutten heeft het woord.

Gwendolyn Rutten (Open Vld)

Collega's, ik vervang vandaag, voor wat betreft het luik Toerisme, mijn collega Emmily Talpe. Zij is helaas geveld door corona. Ik kan jullie geruststellen: ze stelt het goed. Maar ze had mij gevraagd om voor haar in te springen en vanuit die hoedanigheid ben ik er zeker van, mevrouw Vandromme, dat zij als burgemeester van Ieper dezelfde fierheid, dezelfde trots en hetzelfde enthousiasme voor de biercultuur in de Westhoek deelt.

Zelf ben ik van Vlaams-Brabant, de minister is van Limburg. De biercultuur beperkt zich uiteraard niet tot West-Vlaanderen en zeker niet alleen tot mannen, mocht men dat gedacht hebben. Ook vrouwen houden steeds meer van bier. Als u ambassadeurs zoekt, ben ik daar zeker voor te vinden.

Minister, ik wil het even concreet maken. Stel dat al die hindernissen worden overwonnen – dat zal na een tijdje wel meevallen –, je reist af naar België, je zit op een terrasje, proeft van ons fantastisch bier en beslist om een beetje mee naar huis te nemen. Zes flesjes? Wat je kunt dragen? Of iedereen in je gezelschap zes flesjes? Minister, vanaf welke hoeveelheden bier moet je dat aangeven bij de douane? Heeft men dan enig zicht op wat de tarieven zijn? Want het ter plaatse consumeren is één ding, het meenemen is iets anders.

En, ten tweede, als het dan echt moeilijker wordt, kunnen we dan tegelijkertijd geen inspanning doen voor diezelfde biercultuur om binnen de Schengenzone, waar het wel nog vrij reizen is, daar extra op in te zetten? Ik dank u.

De voorzitter

De heer Slagmulder heeft het woord.

Kristof Slagmulder (Vlaams Belang)

Voorzitter, minister, wij steunen zeker de promotie van onze Vlaamse biercultuur in het buitenland. We moeten daar zeker op inzetten. Maar misschien kunnen we ook extra initiatieven nemen in Vlaanderen zelf om onze biercultuur te promoten, aangezien we de komende maanden en jaren voornamelijk zullen inzetten op het binnenlands toerisme? De biercultuur is inderdaad meer dan de Westhoek. Hoe meer Vlaamse toeristen we na de coronacrisis kunnen laten kennismaken met het lokale toerisme, hoe meer kans dat ook deze toeristen later zullen terugkeren.

Ik herhaal: we moeten onze biercultuur zeker blijven promoten in het buitenland. Wij staan daar zeker achter. 

Cathy Coudyser (N-VA)

Ook bij deze vraag om uitleg sluit ik graag aan namens mijn fractie.

Het promoten van de biercultuur dragen we als Vlamingen inderdaad in ons DNA. En dat is fantastisch.

Minister, zal de biercultuur ook aandacht  krijgen in het kader van de Flanders Food Week? 

Aanvullend op het betoog van mevrouw Vandromme: bier is inderdaad erkend als Vlaams erfgoed. In welke mate werkt Toerisme Vlaanderen samen met erfgoedorganisaties om de verhalen, de link met het erfgoed zo goed mogelijk mee te nemen en te vermarkten? Verder denk ik dat we ook samenwerkingen kunnen zoeken met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), dat heel specifiek promotie voert rond alles wat met voeding te maken heeft. VLAM heeft een website rond streekproducten, promoot die streekproducten en zet ze verder in de markt.  Ook daar lijken mij samenwerkingen mogelijk. In welke mate gebeuren die al?  Kan het inspiratie bieden voor de verdere vermarkting van de biercultuur in Vlaanderen?

Ten slotte, een uitsmijter: ik stel voor dat we, zodra het kan, na de coronacrisis een werkbezoek organiseren om die biercultuur te beleven. Ik stel voor dat we daarbij starten in de Westhoek, want daar kun je dé Vlaamse bieren vinden. Maar ik begrijp ook dat we heel Vlaanderen rond moeten, om zelf te ondervinden wat nu het beste bier in Vlaanderen is. Maar dat geheel terzijde.

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, eerst en vooral wens ik collega Talpe veel sterkte. Zij is inderdaad, mevrouw Rutten, altijd een zeer aanwezig parlementslid en een goede ambassadrice van de regio, van Ieper, waar zij ook burgemeester is. Ik hoop dat ze het goed stelt.

In Flanders Food Week wordt het verhaal van onze biercultuur mee op de kaart gezet. We zullen die er ook in meenemen. Jullie weten dat we ongeveer vier miljoen euro vrijmaken om onze gastronomie te promoten. Bier valt daaronder.

Men zegt mij dat we 110 liter bier mogen meenemen. Dat lijkt mij heel wat.

Waar we kunnen samenwerken met erfgoed, doen we dat maximaal, uiteraard ‘case by case’. Zoals jullie weten, zijn we in het regeerakkoord overeengekomen dat we een gastronomisch, culinair centrum zullen uitbouwen, waar de toeristen al ons lekkers – zowel voeding, als bieren en wijn – kunnen proeven en bewonderen. Ik hoop dat we er snel over uit zijn waar dat culinair centrum zal komen. Uiteraard zullen de biercultuur, de promotie, de reclame, de brouwerijen, daarbij aan bod komen. 

De voorzitter

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Loes Vandromme (CD&V)

Minister, voorzitter, collega's, ik dank jullie voor de vele aanvullingen. Het getuigt er in elk geval van dat ik niet als enige een bierliefhebber ben, maar dat er in dit parlement een aantal mensen zijn die wel houden van lekkere bieren.

Maar, collega's, geen bier zonder hop. En de grootste hopteeltsector bevindt zich nu eenmaal in mijn geboortestad, in Poperinge. Jullie weten dat de hop zorgt voor de smaak van het bier. Ik stelde minister Crevits ooit de vraag om de innovatie in de hopteeltsector te ondersteunen en op zoek te gaan naar nieuwe variëteiten. Minister, ik stel voor dat we de banden aanhalen en het innoverende en vernieuwende aspect in de hopsector ondersteunen.

Ik heb nog een tweede uitsmijter, minister. U had het ook over het combineren van fietsen, de wielercultuur, en kleine en mooie cafeetjes. Wel, ik heb een mooi idee. In uw gouw, in Limburg, kun je fietsen door het water en door de bomen. Bij ons kun je fietsen in de hoppe. In september moet je dat zeker eens komen doen. Dat is heel mooi, tussen de hoppevelden. Ik heb heel wat in de aanbieding, voorzitter, minister, om de toer door Vlaanderen qua biercultuur bij ons te starten. Ik ontvang u graag van zodra het mogelijk is.

Fijn om even te gast te zijn in deze commissie. Ik drink er straks ‘ne goeien’ op. Ik dank u.

De voorzitter

Mevrouw Vandromme, dank u voor uw aanbod. We komen daar wellicht nog op terug, hopelijk nog deze legislatuur.

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiŽle sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer