Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 okt 2020 17:13 

Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems


Het voorontwerp van Programmadecreet bij de begroting 2021 voegt kostenefficiëntie toe als leidend principe aan het bestedingskader van het Klimaatfonds. De SALV waardeert dat dit principe ingebouwd zal worden in de cofinanciering van projecten die doelstellingen voor broeikasgasreductie en landgebruik vooropstellen (LULUCF).
Koolstofvastlegging in landbouwbodems is kostenefficiënt en heeft veel potentieel. Deze praktijken hebben bovendien een positieve invloed op onder andere de bodemwaterhuishouding, biodiversiteit en erosie. Het vooropgestelde bestedingskader lijkt geen rekening te houden met deze bijkomende relevante maatschappelijke baten. De SALV vraagt om deze beleidskeuze te verduidelijken.
De adviesraad wil ook tijdig betrokken worden bij het aangekondigde uitvoeringsbesluit dat de Vlaamse Regering hierover voorbereidt.
Natuurpunt en BBL onthouden zich bij dit advies.

Bestanden beschikbaar voor download:
Brief (145.5 Kb)


  Nieuwsflash
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 Ä/ha pacht per jaar Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer