Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 sep 2020 10:13 

Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven


De afgelopen jaren doken in de land- en tuinbouwsector enkele besmettelijke dier- en plantenziekten op. Vaak komt de dreiging van buitenaf en worden ziektekiemen op het bedrijf binnengebracht door dieren, personen, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft nu een overzicht op zijn website geplaatst met alle bioveiligheidsmaatregelen (hygiënische voorzorgsmaatregelen) die u bij een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf moet naleven.

Ziekten als pseudovogelpest, Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen, vogelgriep, tomato brown rugose fruit virus op tomatenbedrijven haalden de afgelopen jaren spijtig genoeg het nieuws. Deze besmettelijke dieren- en plantenziekten worden vaak binnengebracht door dieren, erfbetreders, vervoersmiddelen, materieel of machines.

Daarom bestaan de zogenaamde bioveiligheidsmaatregelen. Dit zijn alle hygiënische voorzorgsmaatregelen die erfbetreders moeten naleven om het risico op insleep en versleep van ziektekiemen op het bedrijf te beperken. Erfbetreders zijn alle personen die het erf van een land- of tuinbouwbedrijf betreden. Het kan zowel gaan om medewerkers van de overheid, nutsbedrijven, maar ook om dierenartsen, veevoederleveranciers, plukkers, bedrijfsadviseurs, landbouwconsulenten, …

Het Departement Landbouw en Visserij heeft alle bioveiligheidsregels samengevat in twee handige documenten: één voor de landbouwbedrijven met dieren en één voor de tuinbouwbedrijven. De documenten vermelden de verschillende bioveiligheidsmaatregelen die je bij aankomst, tijdens het bezoek en na afloop van het bezoek best naleeft. Ook zijn er enkele specifieke regels opgenomen voor bepaalde types van landbouwonderneming (bv. champignonkwekerij).

Op deze manier hoopt het departement de bioveiligheid op onze landbouw- en tuinbouwbedrijven nog te verbeteren.  Nieuwsflash
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Vautmans stemt vůůr nieuw GLB Lees meer
 
 
Statistisch overzicht BelgiŽ pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems Lees meer
 
 
Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstandenLees meer
 
 
De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogteLees meer
 
 
Plannen Colruyt om landbouwgrond te verwervenLees meer
 
 
Stimuleren van de biodiversiteit in de landbouw Lees meer
 
 
Verscherpte coronamaatregelen voor seizoenarbeiders Lees meer
 
 
Lage melkprijs bij Milcobel Lees meer
 
 
Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in DuitslandLees meer