Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 mei 2020 16:51 

Groei gras valt stil door droogte


In een eerdere nieuwsbrief kondigden we de start van het project 'Graslandboeren' aan. Hierin volgen we vanuit de Hooibeekhoeve een aantal maaipercelen op qua groei en voederwaarde. Net voor de eerste snede zijn we gestart met wekelijkse metingen van de grashoogte op een 6 percelen bij 3 melkveebedrijven in de Kempen. We nemen ook monsters van vers gras voor de bepaling van de voederwaarde. Dit gebeurde ook op 2 percelen in de Zandleemstreek (proefplatform Kortenaken). We goten voor u de cijfers van het voorjaar in de eerste graslandupdate.

LEES INAGRO  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer