Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 mei 2020 13:15 

Corona - FAVV herstart activiteit


Na deze uitzonderlijke en moeilijke periode voor veel handelaars en meer bepaald de restauranthouders is het nu tijd om te denken aan het hervatten van de activiteiten. Het FAVV, een essentiële openbare dienst tijdens deze crisis, heeft zijn kernactiviteiten voortgezet en staat aan uw zijde om deze belangrijke herstart voor te bereiden.

  Het FAVV is, net als andere inspectie- en controlediensten, een van de organisaties waarvan de werking essentieel wordt geacht om de veiligheid van de burgers in het algemeen en, wat ons betreft, van de voedselketen te garanderen. In deze context en sinds het begin van de crisis m.b.t. het coronavirus hebben we onze controlemissies verdergezet door ons controleplan daar waar nodig aan te passen.

Natuurlijk moet deze terugkeer naar de normale gang van zaken in alle veiligheid gebeuren. Bij elke inspectie wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden en dit dank zij een aangepaste checklist (PDF).
De door de regering opgelegde maatregelen worden ook nauwgezet opgevolgd, in het belang van iedereen.

Covid-19: Meer informatie voor bedrijven actief in de voedselketen en voor dierenartsen

Naast het bezoek op het terrein begeleidt het FAVV u tijdens de herstart en biedt het u advies en hulpmiddelen om uw activiteiten te vergemakkelijken.


  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer