Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 mei 2020 11:52 

Boeren mogen water halen bij Tiense


Tiense Suiker geeft haar zuiveringswater aan de landbouw. Zo kunnen boeren hun gewassen besproeien in deze droge periode.

Het is in onze regio droog en dat heeft consequenties. Geen zwembaden vullen, auto’s wassen of de plantjes water geven met leidingwater. De Tiense Suikerraffinaderij wil haar duit in het zakje doen en steunt de landbouwsector door in zuiveringswater te voorzien. “Gezien de aanhoudende droogte hebben we alles in het werk gesteld om ons zuiveringswater ter beschikking te stellen als irrigatiewater voor de landbouw”, zegt directeur Jan Ingels. “Het irrigatiewater voldoet aan de voorwaarden van het VLAREMA voor gebruik als irrigatie en bewatering. Let wel: het mag enkel gebruikt worden als irrigatiewater in de landbouw en voor het besproeien van openbaar groen en plantenperken. Het irrigatiewater mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie of voor sanitaire doeleinden zoals de vaat of douche. Het irrigatiewater kan afgehaald worden na registratie bij Tiense Suiker, op weekdagen tussen 5 en 21 uur. Kandidaten moeten zich aanmelden bij de bewaking, aan de fabrieksingang langs de Vinckenboschvest. Niet onbelangrijk: de afhaler moet zelf in het nodige materiaal voor het opzuigen van het irrigatiewater voorzien.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer