Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 09:18 

Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030


Pandemie of niet, Frans Timmermans – de man van de Green Deal binnen de Europese Commissie – presenteert vandaag in dat kader een nieuwe strategie om de biodiversiteit in de EU tegen 2030 te verbeteren en ons voedselsysteem duurzamer en gezonder te maken. De ontwerptekst over biodiversiteit legt zelfs expliciet een verband met de uitbraak van covid-19: ‘Het risico op uitbraken van ziektes, waaronder pandemieën, neemt toe naarmate de natuur vernield wordt.’

Volgens de ontwerptekst, die nog altijd gewijzigd kan worden tijdens de vergadering van het college vanmorgen, moet het gebruik van pesticiden in de Europese landbouw tegen 2030 gehalveerd en dat van meststoffen met minstens 20% verminderd worden. Biologische landbouw moet tegen 2030 minstens een kwart van het Europese landbouwareaal beslaan en minimum 30% van het Europese landoppervlak moet beschermd zijn – nu is dat 26 procent. Er komt een plan om de komende tien jaar drie miljard bomen te planten. Steden met meer dan 20.000 inwoners worden opgeroepen tegen eind 2021 een plan op te stellen om de openbare ruimte te vergroenen.

De landbouw in de EU is verantwoordelijk voor 11 procent van de broeikasgassen, en bijna 60 procent daarvan heeft volgens de Commissie te maken met de intensieve veeteelt. ‘Minder vleesverbruik zal het risico op ziektes zoals kanker verlagen, maar ook de impact van het voedsel­systeem op het milieu verminderen’, staat in de ontwerptekst over de ‘boer-tot-bord’-strategie.

Maar tot opluchting van de landbouwsector en tot ongenoegen van Greenpeace vermeldt de strategie niets over het terugdringen van de vleesproductie in de EU. Om de klimaatimpact van de veeteelt te verkleinen, verkiest de Commissie ‘het op de markt brengen van duurzame en innovatieve voedseladditieven’ en legt ze verder de verantwoordelijkheid bij de consument.

‘Burgers sturen in grote mate welk voedsel geproduceerd wordt, hoe dat gebeurt en waar het vandaan komt’, aldus de tekst. Daarom moet de productinformatie verder verduidelijkt worden, bijvoorbeeld over voedingswaarde en oorsprong, via verplichte labels op de voorkant van verpakkingen.

Het is nu aan de lidstaten en het Europees Parlement om die strategieën te steunen en in beleid om te zetten. Dat belooft nog stevige debatten op te leveren, gezien de grote belangen. De producenten van pesticiden zijn gekant tegen de invoering van bindende normen en pleiten voor innovatie. Milieuorganisaties vinden een ­reductie met 50 procent niet ver genoeg gaan en de landbouworganisaties drongen nu al aan op uitstel van de strategie wegens de pandemie.

‘De kracht van deze strategieën is dat ze naar alle aspecten kijken: landbouw, gebruik van antibiotica en pesticiden, onze voedselpatronen’, zegt Kathleen Van Brempt (SP.A), Europese partijgenote van Timmermans. ‘Maar wat mij betreft, moeten we in het Europees Parlement dit voorstel aanscherpen en het gebruik van pesticiden al tegen 2025 halveren met het oog op een uitfasering tegen 2050.’

‘Ik mis ook de afdwingbaarheid in de rest van de wereld via ons handelsbeleid: hoeveel van het eten op ons bord komt niet van buiten de EU? Het is positief dat de Commissie inzet op het creëren van een draagvlak om het vleesverbruik te verminderen. Als we de vleesproductie verminderen in de EU, maar meer vlees gaan importeren van buiten de EU, heeft dit niet veel zin. Dan verkies ik een koe van bij ons waarvan het vlees aan de Europese normen beantwoordt.’  Nieuwsflash
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer