Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mrt 2020 08:08 

Verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras


Verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering: vergoeding voor stopzetting of reconversie
Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Op 22 maart 2019 werd het decreet bekrachtigd over het instellen van een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering. Hiermee werd met onmiddellijke ingang een verbod ingevoerd op het opstarten, exploiteren of aanhouden van houderijen waar pelsdieren of dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering worden gehouden. Voor bestaande bedrijven voorziet het decreet een overgangsperiode tot 1 december 2023. Daarnaast machtigt het decreet de Vlaamse Regering om vergoedingen toe te kennen voor een bedrijfsstopzetting of een bedrijfsreconversie. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet. Het besluit bepaalt de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag tot vergoeding voor hetzij stopzetting, hetzij reconversie, de te volgen procedures voor de behandeling van de aanvragen en de berekening van de vergoedingen.

Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.      Nieuwsflash
 
Gronden in verschillend gewest of landLees meer
 
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 Ún 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Waakzaamheid eventuele vroege gele roest in wintertarwe - Update bladluisdruk wintergranen Lees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Corona: Benefriet helpt Nederlandse akkerbouwersLees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Corona crisis: voedselprijzen dalen wereldwijdLees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Evolutie landbouwoppervlakten Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer