Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 08:41 

Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen


Artikel 33 van de Verordening (EG) Nr. 1107/2009 vermeldt dat een aanvrager die een gewasbeschermingsmiddel op de markt wenst te brengen een dossier moet indienen dat volledig is voor elk punt van de gegevensvereisten die van toepassing zijn voor gewasbeschermingsmiddelen.

Verordening (EG) Nr. 1107/2009

Deze vereisten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 284/2013. In het bijzonder wordt in de bijlage van deze verordening vermeld dat het dossier de gedetailleerde kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel moet bevatten. De aanvrager van de toelating wordt beschouwd als de persoon die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen, en moet daarom zelf de gedetailleerde samenstelling van het product verstrekken.

We dringen er daarnaast op aan dat effectief de volledige samenstelling van de formulering bekend moet zijn. In sommige gevallen maakt een ander gewasbeschermingsmiddel deel uit van een formulering zonder dat de samenstelling van dit andere middel wordt gespecificeerd. Een ander gewasbeschermingsmiddel kan niet als een formuleringshulpstof worden beschouwd, aangezien het ten minste één werkzame stof en vaak zelf ook formuleringshulpstoffen bevat. De samenstelling hiervan moet dus eveneens volledig bekend zijn bij de toelatingshouder van het eindproduct.

Indien u als toelatingshouder, voor één of meer van uw gewasbeschermingsmiddelen, niet in het bezit bent van de volledige samenstelling, neem dan contact met de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen om de situatie te regulariseren. Als er voor 29/02/2020 geen actie wordt ondernomen, zullen we ervan uitgaan dat de samenstelling van elk product bekend is of mag zijn bij de toelatingshouder. Dit impliceert dat de volledige samenstelling zoals opgegeven in het aanvraagdossier ten allen tijde toegankelijk is voor de toelatingshouder, zelfs indien deze in het verleden ingediend werd door een derde.  Nieuwsflash
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 Ún 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Waakzaamheid eventuele vroege gele roest in wintertarwe - Update bladluisdruk wintergranen Lees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Corona: Benefriet helpt Nederlandse akkerbouwersLees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Corona crisis: voedselprijzen dalen wereldwijdLees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Evolutie landbouwoppervlakten Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer