Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 dec 2019 11:30 

Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)


De Waalse Regering,
Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, II, 5°, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
Gelet op het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, inzonderheid op artikel 1, 1°, en artikel 3;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, inzonderheid op de artikelen 2 tot 4;
Gelet op de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen waarbij de fysieke erkenningscriteria van een algemene natuurramp worden bepaald;
Gelet op het verzoek van de burgemeesters van de Fernelmont, Gembloux, Hannuit, La Bruyère en Namen betreffende de omvang van de schade veroorzaakt door overstromingen van 19 mei 2019 alsook het aantal slachtoffers;
Overwegende dat dit natuurverschijnsel op 19 mei 2019 de provincies Namen en Luik getroffen heeft;
Gelet op het technisch verslag van 26 juli 2019, opgesteld door het Waals gewestelijk Crisiscentrum;
Overwegende dat de overstromingen van 19 mei 2019 op het grondgebied van de gemeente Hannuit geen uitzonderlijk karakter hebben in de zin van bovenvermeld besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016;
Overwegende dat de overstromingen van 19 mei 2019 op het grondgebied van de gemeenten Fernelmont, Gembloux, La Bruyère en Namen een uitzonderlijk karakter vertonen in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 oktober 2019;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 november 2019;
Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de financiële tegemoetkomingen die worden uitbetaald ten gevolge van schade ontstaan door toedoen van algemene natuurrampen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De overstromingen door hemelwater van 19 mei 2019 die de gemeente Namen hebben getroffen, worden beschouwd als een algemene natuurramp in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden:
- Fernelmont;
- Gembloux;
- La Bruyère;
- Namen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor de financiële tegemoetkomingen die worden uitbetaald ten gevolge van schade ontstaan door toedoen van algemene natuurrampen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 14 november 2019.
De Minister-President,
E. DI RUPO .  Nieuwsflash
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoÔden voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer