Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 dec 2019 11:30 

Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)


De Waalse Regering,
Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, II, 5°, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
Gelet op het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, inzonderheid op artikel 1, 1°, en artikel 3;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, inzonderheid op de artikelen 2 tot 4;
Gelet op de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen waarbij de fysieke erkenningscriteria van een algemene natuurramp worden bepaald;
Gelet op het verzoek van de burgemeesters van de Fernelmont, Gembloux, Hannuit, La Bruyère en Namen betreffende de omvang van de schade veroorzaakt door overstromingen van 19 mei 2019 alsook het aantal slachtoffers;
Overwegende dat dit natuurverschijnsel op 19 mei 2019 de provincies Namen en Luik getroffen heeft;
Gelet op het technisch verslag van 26 juli 2019, opgesteld door het Waals gewestelijk Crisiscentrum;
Overwegende dat de overstromingen van 19 mei 2019 op het grondgebied van de gemeente Hannuit geen uitzonderlijk karakter hebben in de zin van bovenvermeld besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016;
Overwegende dat de overstromingen van 19 mei 2019 op het grondgebied van de gemeenten Fernelmont, Gembloux, La Bruyère en Namen een uitzonderlijk karakter vertonen in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 oktober 2019;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 november 2019;
Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de financiële tegemoetkomingen die worden uitbetaald ten gevolge van schade ontstaan door toedoen van algemene natuurrampen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De overstromingen door hemelwater van 19 mei 2019 die de gemeente Namen hebben getroffen, worden beschouwd als een algemene natuurramp in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden:
- Fernelmont;
- Gembloux;
- La Bruyère;
- Namen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor de financiële tegemoetkomingen die worden uitbetaald ten gevolge van schade ontstaan door toedoen van algemene natuurrampen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 14 november 2019.
De Minister-President,
E. DI RUPO .  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor CoŲperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer